www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Cầu nguyện cho Haiti, 1 năm sau

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Cầu nguyện cho Haiti, 1 năm sau
Home > News > North America
Praying for Haiti, One Year Later
2011-01-11 07:45

Sau cuộc động đất tại Haiti.

Sau 4:15 chiều ngày 1/12/2010, cuộc động đất 7 chấm chấn động thành phố Jacmel và Port Au Prince.

300,000 người chết, 1 triệu người mất nhà.

Trong ngày tưởng niệm, người dân Haiti đến cầu nguyện cho tương lai.

Franklin Graham tổ chức ngày tưởng niệm này, công của Linh Mục Billy Graham, ông lãnh đạo vận động giúp Haiti, một phần của vận động “Festival of Hope”.

Graham nói với người dân Haiti không có một mình.

[Franklin Graham, chủ tịch hội “Samartian Purse”}
“Trên toàn thế giới, người trong hiện tại đang theo dõi, đang cầu nguyện cho người dân và Haiti, Haiti sẽ được giúp đở, thượng đế thương Haiti.”

Tại Petionville, người Mỹ đến giúp, Dan Woolley đánh dấu tưởng niệm cho nạn nhân.
Woolley trở về nhà trọ Montana, nơi đây ông và Lukeson bị kẹt 65 tiếng đồng hồ trong lúc động đất.

Lukeson, nhân viên của Montana, cho rằng ông trốn được rất dễ dàng.

[Mondesir Lukeson, nhân viên của Montana]
“Năm nay đối với tôi những gì xảy ra rất khó khan, rất khó tìm việc làm.”

Haiti phải đối diện rất khó khan, phải thiết lập lại tất cả một năm sau.