www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Phòng An Ninh Tiêu Thụ Hoa Kỳ đặt văn phòng tại Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Phòng An Ninh Tiêu Thụ Hoa Kỳ đặt văn phòng tại Trung Quốc
Home > News > China
U.S. Consumer Product Safety Commission Sets up Office in China
2011-01-12 12:5045

Đặt phòng an ninh tiêu thụ tại Trung Quốc là hy vọng giảm đi số hàng hóa xuất cảng không an toàn đến thị trường Hoa Kỳ.

Thể theo báo cáom 45% các sản phẩm tiêu thụ và 90% đồ chơi bán tại Hoa Kỳ là sản xuất từ Trung Quốc và Hồng Kông, toàn bộ khoảng hơn phân nữa các sản phẩm này đã bị thu lại vì phẩm chất không tốt.
Phòng an ninh tiêu thụ sẽ tọa lạc tại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh, chỉ có 2 nhân viên hành sự.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2011-01-12/609532810251.html