www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Trung Quốc bay thử phi cơ trong khi Hoa Kỳ viếng thăm

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Trung Quốc bay thử phi cơ trong khi Hoa Kỳ viếng thăm
Home > News > China
China Tests Stealth Fighter During U.S. Visit
2011-01-13 10:44305

Bản phim này được chiếu trong các mạng lưới không chính thức vào ngày thứ 3, phi cơ Trung Quốc J-20 lần đầu tiên bay thử, phi cơ như thế này có thể làm thân tình cho Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Robert Gate đến thăm Trung Quốc mục đích là để giảm căn thẳng giữa hai quốc gia.

Chính quyền Trung Quốc xác nhận rằng phi cơ có bay thử, tuy nhiên Trung Quốc lúc đầu cho rằng không biết, sau đó Hoa Kỳ ác lực cho nên Trung Quốc mới xác nhận.

Lãnh đạo Trung Quốc Hu Jintao báo cho ông Gate rằng bay thử phi cơ này không có liên hệ với cuộc viếng thăm của ông.

Tuy nhiên giáo sư Jin Canrong, đại học Renmin Bắc Kinh thì nói ngược lại, ông cho rằng thử phi cơ này là đánh dấu cho người dân Trung Quốc, các chiến binh Trung Quốc rằng Bắc Kinh sẽ không cuối đầu dưới áp lực của Hoa Kỳ.

Andrei Chang, chủ tịch tạp chí tại Hồng Kông cho rằng “Đây là họ làm chính trị, họ muốn cho Hoa Kỳ thấy sức mạnh.”

Vài năm vừa qua phát triển quân sự của chế độ Trung Quốc gia tăng gây quan tâm, chế độ Trung Quốc có thể ra các phi cơ vào năm 2011 và sáng chế vũ khí đe dọa tàu hải quân Hoa Kỳ mà đang khống chế địa thế này.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2011-01-13/506358700745.html