www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Shen Yun đến trình diễn tại Lincoln Center, thành phố New York

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Shen Yun đến trình diễn tại Lincoln Center, thành phố New York
Home > News > Arts & Entertainment
"A Masterpiece" - Shen Yun at Lincoln Center, New York City
2011-01-11 08:16

Shen Yun Performing Arts là một đoàn vũ cổ điển đang lưu diễn tại Lincoln Center, New York.

[Sheila Ahrensdoft, khán giả]
“Tuyệt vời, ai cũng nên đi xem buổi trình diễn này.”

[Ana Maria Estradam, nhân viên trình diễn sân khấu]
“Rất hay rất hay, tác phẩm tuyệt vời, mỗi một phút tôi xem rất thích.”

[Steve Barrison, luật sư]
“Y phục màu sắc tuyệt đẹp.”

[Marta Maria, họa sĩ]
“Tôi mong đến năm sau để đi xem nữa.”

[Xin Haonian, lịch sử gia]
“Là người Hoa ở hải ngoại, được xem một buổi trình diễn thế này trong năm mới là rất hiếm, tôi rất mừng được đi xem.”

[Roy Yuan-rong Leu, kinh tế gia tại Taipei]
“Sứ mệnh của Shen Yun là phục hồi văn hóa nghệ thuật truyền thống Trung Quốc, chỉ có điểm này tôi, hãnh diện cho các nghệ sĩ Trung Quốc trình diễn trên sân khấu của xã hội Tây Phương và thế giớ, một điều đáng phục và cảm động.”

Có những màn làm khán giả rơi lệ.

[Sheila Ahrensdorf, kháng giả]
“Màn mà làm tôi sắp khóc là khi quyển sách bị cấm ở Trung Quốc.”
Rất nhiều khán giả cảm thấy buổi trình diễn có tính chất tĩnh lặng.

[Tatyana Rapaport]
“Giúp cho tôi một cái nhìn cuộc đời đẹp hơn.”

[Roy Yuan-Rong Leu]
“Loại bỏ những gì đen tôi và chấp nhận những gì sang lạng đây là sự quan tâm của nhân loại.”

Ntd News, New York

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_arts/2011-01-11/503104724046.html