www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Taiwan thử hỏa tiển

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Taiwan thử hỏa tiển
Home > News > Asia Pacific
Taiwan Holds Major Missile Test
2011-01-19 06:0721

Taiwain thử hỏa tiển vùng biễn phía nam.

Gần một thập niên qua, đây là lần đầu tiên.

Các chuyên gia cho rằng thử hỏa tiển thể hiện sức mạnh đề phòng của Taiwan, xảy ra trước khi Trung Quốc bay thử phi cơ phản lực chiến đấu J-20.

Tuy nhiên trước khán giả và tổng thống Ma Ying-jeou và một nhóm ký giả được mời, 6 trong 19 hỏa tiển thất bại không bắn trúng, thể theo truyền thong địa phương.

Thời gian thử hỏa tiển này cũng trùng hợp với lúc tổng thống Hu Jintao viếng thăm Washington Hoa Kỳ, dự đoán trong cuộc thảo luận sẽ có vấn đề Taiwan.

Bắc kinh phản đối thương mại vũ khí giữa Taiwan và Washington.

Tin rằng Trung Quốc đang nhắm 1500 hỏa tiển vào Taiwan, vừa mới đây phát hiện rằng hỏa tiển có thể bắn qua các đô thị đó.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_asia/2011-01-19/582462657969.html