www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Tưởng niệm Martin Luther King

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Tưởng niệm Martin Luther King
Home > News > North America
An Everlasting Legacy—a Boundless Compassion: Martin Luther King
2011-01-18 02:55

“Bất công bất cứ nơi nào chính là đe dọa cho công bằng khắp nơi.”  Đây là lời của ông Martin Luther King, ông đã cống hiến 15 năm cho vận động quyền tự do cá nhân, ông bỏ cả cuộc đời để nói về nhân từ, tử tế, và niềm tin thượng đế vĩnh viễn.

[Dawnette Pinkney, thầy giáo]
“Tôi nghĩ rằng rất nhiều cữa mở cho công bằng, tuy nhiên bao nhiêu năm sau vấn đề này vẫn còn, chỉ cần mỗi một người tham dự, dần dần giấc mơ này sẽ thành, Martin Luther King ảnh hưởng cuộc đời tôi vì cha mẹ tôi đến từ miền Nam cho nên tôi biết họ đã trải qua như thế nào.  Ảnh cho tôi là, tôi hảnh diện với màu da của tôi, với sắc dân của tôi, và việc làm của tôi trong xã hội, giúp tôi học theo cái hạnh giúp đở người khác.”

Sinh ra tại Atlanta, Georgia năm 1929, Ông Kinh ảnh hưởng các nguyên lý của Gandhi, không bạo động, tin rằng không bạo động là vũ khí chống trong cuộc phấn đấu cho công bằng và quyền làm người.

[Morgan Shortell, người dân tại Nửu Ước]
“Rất quan trọng, một thừa kế rất quan trọng.”

Ông King lãnh đạo nhiều vận động và kháng nghị chống lại bất công, ông luôn nhân từ và chính trực, ông để lại trong tâm người Mỹ những lời nói dũng cảm của ông, ông đã thay đổi Hoa Kỳ mãi mãi.

[Demetnus Lionel, người dân Nửu Ước]
“Tôi nghĩ rằng, là người dân trên thế giới, trong lịch sử Hoa Kỳ, ông đã tạo cơ hội cho mọi người, không kể sắc dân, không kể màu da, vân vân, ông chỉ muốn công bằng cho mọi người và những gì ông đã làm không phải chỉ cho một ngày mà là mỗi ngày, ông giúp tôi được cơ hội hôm nay, ông tranh đấu cho chính cá nhân mình mà còn cho mọi người, vì thế mà tôi có thể tự do đàm luận hôm nay, cho nên tôi nghĩ rằng ông đã tạo ảnh hưởng rất to, giúp cho cuộc đời tự do của tôi hôm nay.”

Ông King 39 tuổi khi bị ám sát, mặc dù ông không đích thân đứng với chúng ta, linh hồn và ý tưởng của ông vẫn còn trong chúng ta, thế hệ sau này.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_na/2011-01-18/274157456295.html