www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Shen Yun lưu diễn lần đầu tại Đại Hàn sau khi chế độ Trung Quốc can nhiễu

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Shen Yun lưu diễn lần đầu tại Đại Hàn sau khi chế độ Trung Quốc can nhiễu
Home > News > Arts & Entertainment
Shen Yun Debuts in Korea after Chinese Regime's Attempted Interference
2011-01-19 12:44

Shen Yun Performing Arts, đoàn nghệ thuật quốc tế, bắt đầu lưu diễn tại Busan Korea đầu năm 2011 vào ngày thứ 4, tuy nhiên thể theo các hí viện địa phương là đã bị áp lực.

[Se-yeol Oh, phát ngôn viên của Hội Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Hàn]
“Vào 1/19/2011 và 1/20/2011, Shen Yun Performing Arts theo chương trình sẽ lưu diễn tại Trung Tâm Văn Hóa tại Busan, tuy nhiên Lãnh Sự Quán của Đảng Cộng Sản Trung Quốc áp lực thành phố Busan không được cho Shen Yun mướn hí viện.

Vào chủ nhật, quảng cáo cho Shen Yun, hội Pháp Luân Đại Pháp Đại Hàn và người dân địa phương trong buổi họp báo trước lãnh sự quán của chế độ Trung Quốc cho rằng Shen Yun đã bị lãnh sự quán của chế độ Trung Quốc can nhiễu.

[Mr. Choi Woo-Won, triết lý gia, Đại Học quốc gia Pusan]
“Hành động này vô lễ đối với người dân tại Busan và chính quyền Đại Hàn, đây là hành động tà ác ngược lại tiêu chuẩn quốc tế.”

Đài truyền hình NTD bảo trợ các buổi lưu diễn của Shen Yun trên toàn cầu, đây không phải là lần đầu tiên mà chế độ Trung Quốc cản trở Shen Yun lưu diễn, theo báo cán hằng chục hằng chục lần lãnh sự quán Trung Quốc liên tục can nhiễu, một số cũng có báo cáo do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Mặc dù bị can nhiễu, Shen Yun đoàn nghệ thuật quốc tế vẫn tiến tục đến lưu diễn tại Busan vào ngày thứ hai, phó chủ tịch hảng Shen Yon ông Guan Guimin báo cho thời báo Đại Kỷ Nguyên Epoch Times rằng sứ mệnh của Shen Yun để hồi phục văn hóa Trung Quốc, đây là nguyên nhân mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc sợ hãi.

Hội Pháp Luân Đại Pháp Đại Hàn cho rằng vào ngày Chủ Nhật  rằng công tra Trung Tâm Văn Hóa Busan bị hủy bỏ là không hiệu lực, sau đó hội xin đưa ra tòa để Shen Yun được lưu diễn tại Busan.

 
http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_arts/2011-01-19/835084146420.html