www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Những người chống đối tại Thiên An Môn không được giấy sang Hồng Kông

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Những người chống đối tại Thiên An Môn không được giấy sang Hồng Kông
Home > News > China
Tiananmen Dissidents Denied Entry to Hong Kong
2011-01-28 09:4390

Szeto Wah là nhân viên lập pháp tại Hồng Kông, ông đã giúp những người tham gia chống đối tại Thiên An Môn để trốn khỏi Trung Quốc, đây là cuộc thảm sát tại Thiên An Môn, trong khi chính quyền tầm nã và bắt những người phản kháng.

Wang Dan và Wu’er Kaixi là trong nhiều sinh viên đã trốn ra hải ngoại, thứ 7 này họ muốn đến dự đám tan của Szeto, tuy nhiên viên chức tại Hồng Kông không cho phép.

Wang Dan quan tâm rằng tự do dân chủ tại Hồng Kông đang suy đồi.

[Wang Dan, sinh viên]
“Tôi cảm thấy tội nghiệp cho bác Wah, và mong rằng ông được tĩnh lặng trên thiên đàng, chúng tôi cảm thấy không ổn vì không được chào ông lần chót, đồng thời tôi cảm thấy thương sót cho Hồng Kông là vì “một quốc gia, 2 hệ thống” không còn tồn tại tại Hồng Kông nữa, và chúng tôi rất quan tâm cho tương lại tại Hồng Kông.”

Szeto chết vì bệnh phổi vào ngày 2 tháng 1 năm 2011, 79 tuổi. Hằng ngàn hằng ngàn người đến dự đám tang vào thứ 7, 29 tháng 1 năm 2011.

Ông vận động dân chủ tại Hồng Kông và Trung Quốc, giúp tổ chức buổi tưởng niệm đèn cầy cho các nạn nhân trong cuộc thảm sát Thiên An Môn 1989.

Người ta nghĩ rằng hằng trăm có thể là hằng ngàn đã bị chế độ Trung Quốc giết chết trong cuộc thảm sát Thiên An Môn.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2011-01-28/894018419171.html