www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chế độ Trung Quốc hạn chế báo cáo về tình trạng không ổn tại Egypt

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chế độ Trung Quốc hạn chế báo cáo về tình trạng không ổn tại Egypt (Ai Cập).
Home > News > China
Chinese Regime Limits Coverage of Egypt Unrest
2011-02-02 10:1566

Chế độ Trung Quốc hạn chế báo cáo về tình trạng không ổn tại Egypt (Ai Cập).

Báo cáo về vụ phản kháng tại Ai Cập tiếp tục đứng đầu trong truyền thông trên toàn cầu, chỉ trừ tại Trung Hoa Đại Lục, trong khi đó truyền thông quốc gia Trung Quốc chỉ báo cáo nỗ lực mang người dân ra khỏi Ai Cập.

Đây là thể hiện chế độ Trung Quốc nỗ lực kiểm soát tin tức không ổn, cuối tuần qua, các báo cáo truyền thông hải ngoại bị kiểm soát trên mạng lưới Trung Quốc.

Các phê bình gia cho rằng đây là vì lãnh đạo Trung Quốc phản kháng tại Ai Cập có thể tạo thắc mắc cho tính hợp pháp của chế độ Trung Quốc.

[Tang Jinglin, luật sư người Hoa]
“Chúng tôi sự tình này khuyến khích cho người dân Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc ngăn chận không muốn người dân nổi lên chống chế độ độc tài, tuy nhiên một số tin tức bị chặn cũng được đăng lên.”

Phản kháng tại Ai Cập đã xảy ra không 1 tuần qua phản kháng tham nhủng và tổng thống Hosni Mubara, lãnh đạo độc tài trong 30 năm qua, cuộc phản kháng nỗi lên tại Tunisia khiến tổng thống Zine El Abidine Ben Ali bị mất chức vào 14 tháng 1 năm 2011.

[Wu Fan, phê bình chính trị]
“Chúng tôi nhìn thấy sự thật phía sau những sự tình này, tình trạng tại Trung Quốc cũng thế, có thể còn tệ hơn nữa, Đảng Cộng Sản Trung Quốc tất nhiên là một đảng độc tài, quân lực cũng bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc cầm quyền, từ Vận Động Dân Chủ 1989, Đảng Cộng Sản Trung Quốc rất sợ hãi chúng đàn áp tầm nã người dân Trung Quốc.”

Vừa mới đây, truyền thống quốc gia Trung Quốc phản đối cuộc nổi dậy tại Ai Cập và Tunisia, thời báo People Daily thứ 6 tuần qua cảnh cáo rằng ổn định không tốt cho ai, , trong khi chủ bút của thời báo Global Times vào chủ Nhật đăng tin rằng “Khởi nghĩa không chính thức sẽ không mang dân chủ thực sự.” Báo không đăng những hình ảnh của cuộc phản kháng trong báo của quốc gia.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2011-02-02/370793057790.html