www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Đài truyền hình CCTV của chế độ Trung Quốc lấy một đoạn phim “Top Gun” để làm tin tức

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Đài truyền hình CCTV của chế độ Trung Quốc lấy một đoạn phim “Top Gun” để làm tin tức
Home > News > China
Chinese Regime’s CCTV Accused of Using “Top Gun” Footage for News
2011-02-01 11:191115\

Đài truyền hình CCTV của chế độ Trung Quốc lấy một đoạn phim “Top Gun” để làm tin tức

Tin tức trích từ phim?

Đài truyền hình CCTV của Trung Tâm Truyền Hình Trung Quốc đăng một đoạn phim về huấn luyện không quân vào ngày 23 tháng giêng 2011, tuy nhiên đoạn phim này là trích ra từ phim “Top Gun”.

Trong khi đoạn phim được chiếu lên, một số hỏa tiển bắn ra và phi lực cơ J10 đã bị vỡ ra từng mãnh.

Khi mọi người đang xem nhận ra đây là đoạn phim Top Gun của Hollywood 1986 họ la lên là giả, truyền thong hải ngoại cũng chỉ trích.

Thời báo Wall Street Journal đăng hình ảnh của đoạn phim Top Gun và cảnh của CCTV trên mạng lưới chứng minh rằng hai loại hình rất là giống nhau.

CCTV không trả lời, tuy nhiên đã lấy đoạn phim đó xuống khỏi mạng lưới.