www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Môi trường gia bị giam tại Hồng Kông

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Môi trường gia bị giam tại Hồng Kông
Home > News > China
Environmentally-Friendly Prison Open in Hong Kong
2011-02-01 10:3849

Tù cải tạo Lo Wu tại Hồng Kông không phải là tù bình thường.

Đây là một nhà tù nhốt cả 1400 tù nhân nữ, đã được xây theo môi trường.

Tù đã được xây trong 3 năm, tốn cả $200 triệu đồng với một hệ thống làm nóng bằng ánh sáng mặt trời, đèn và hệ thống thong hơi tự nhiên.

 

Syvia Chung, tổng giám sát cho rằng ngôi tù này giúp nhân viên lẩn cả tù nhân.

[Sylvia Chung]
Tôi nghĩ rằng là người dân chúng tôi nhận thức được nó bổ túc cuộc đời cho tốt hơn, biết rằng đây là một chỗ làm tốt, một nhà tù lớn, rất tốt, tôi cảm thấy ổn, trước hết tôi cảm thấy ổn, chúng tôi cảm thấy xử dụng một cái gì chủ yếu của xã hội.”

Nóc nhà vật liệu môi trường xanh giúp khí hậu bên trong hạ xuống và còn làm ấm những nơi như là nhà bếp và phòng giặt trên lầu để giới hạn hơi nóng phát ra chỗ khác.

Đây là một mẫu được khen thưởng, mặc dù các nhóm nhân quyền cho rằng tù nhân được trọng dụng hơn là người dân bình thường.

Những người phản đối cho rằng tù nhân tại Lo Wu sống thoải mái trong khi nhiều người dân Hồng Kông sống trong nhà chính phủ tối không thông hơi.

Tuy nhiên bà Hung cho rằng các nhà chính phủ các nơi nên giống nhau.

[Sylvia Chung]
“Nguyên nhân chúng ta có tất cả mới là vì đây cũng là cơ hội thôi, các nhà tù cũ không có những tiện nghi này là vì trước đây không có, có rất nhiều nhà tù cũ không cố ý xây như thế, ít nhất là không cố ý là nhà tù.”

Một số nước nóng là do hệ thống làm nóng trên nóc nhà photovoltaic và hệ thống hơi là bỏ quạt ở dưới hầm để hút hơi vào cửa.

Nhà tù Lo Wu tổn phí 1% tổng số tiền chi phí.

Không rõ là tiền điện sẽ được để dành bao nhiêu sắp tới đây, tuy nhiên chính quyền nghĩ rằng trong tương lại sẽ ra điều luật xây cất tù theo tiêu chuẩn này.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2011-02-01/761548727674.html