www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Những gia đình bị bức hại không được phép mừng Tết

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Những gia đình bị bức hại không được phép mừng Tết
Home > News > China
No Chinese New Year Reunion for Persecuted Families
2011-02-04 09:54137

Tết là thời gian để đoàn tụ gia đình chào mừng Tết, đối với Jin Zhaoyu, một người Hoa sống tại Finland, đây là ước vọng của bà.

[Jin Zhaoyu, con của một học viên Pháp Luân Công]
“Tôi nhớ gia đình tôi nhiều nhất, tôi nhớ mẹ tôi em tôi, đây là năm thứ 3 mà tôi xa gia đình trong năm mới.”

Gia đình Jin là một trong những gia đình bị chia cách từ khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, Pháp Luân Công là một môn họ tâm linh tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn.

Khởi đầu từ trung tâm tỉnh Henan, lần chót Jin nhìn thấy mẹ và em là Chen Zhenping và Jin Zhaopeng là năm 2008, Chen bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công trước khi thế vận hội Bắc Kinh bắt đầu, bà đã bị bắt và bị tra tấn vì đã nói lên cuộc bức hại này.

[Jin Zhaoyu, con của một học viên Pháp Luân Công]
“Mẹ tôi không còn nhai được nữa, bà chỉ ăn cháo, răng bị lỏng hết vì bị cảnh sát nại răng khi bà tuyệt thực để chống cuộc bức hại trong trại lao động.”

Chính quyền tại Henan kết án bà Chen 8 năm tù trong một buổi phán xử bí mật, em của Jin chạy trồn khỏi Trung Quốc và trong hiện tại là đang sống tại Thái Lan.

Jin đến Finland để thăm gia đình chống trước khi mẹ bị bắt vào năm 2008, Jin ở tại Finland và bắt đầu vận động để cứu mẹ, truyền thông tại Finland báo cáo về câu chuyện này và Ân Xá Quốc Tế ra vụ lệnh kháng nghị cho bà Chen vào 2009, năm vừa qua nhóm nhân quyền báo cáo rằng bà Chen thường bị đánh trong tù và bị chích những loại thuốc lạ.

[Jin Zhaoyu, con của học viên Pháp Luân Công]
“Chồng tôi và tôi và và các học viên Pháp Luân Công sẽ tiếp tục kêu gọi các chính quyền tây phương và các nhóm cộng đồng để cứu mẹ tôi, tôi sẽ đưa những kẻ bức hại mẹ tôi ra tòa án quốc tế.”

Thể theo nhóm nhân quyền, Trung Tâm Tin Tức Pháp Luân Đại Pháp rằng hằng trăm hằng ngàn học viên Pháp Luân Công sẽ bị bắt trong thời gian đặc định, từ khi chế độ Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào 1999, trung tâm đã báo cáo rằng hơn 63 ngàn học vine bị tra tấn và hơn 3500 học viên đã bị giết chết.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2011-01-28/894018419171.html