www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chế độ Trung Quốc ém tin tức về cuộc cách mạng tại Ai Cập - Egypt

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chế độ Trung Quốc ém tin tức về cuộc cách mạng tại Ai Cập - Egypt
Home > News > China
Chinese Regime Downplays News of Egyptian Revolution
2011-02-15 11:1651


Thế giới đang theo dõi người dân Ai Cập mừng cựu tổng thống độc tài 30 năm sụp đổ, toàn cầu mừng cho Ai Cập, tuy nhiên tin tức Trung Quốc bị kiểm soát, truyền thông quốc gia Trung Quốc ém tin tức này.

[Hu Shigeng, hoạt động chính trị dân chủ Trung Quốc]
“Đa số người dân Trung Quốc không biết chi tiết về tin tức của Egypt, tin tức bên Trung Quốc bị ngăn chận, cho nên người dân Trung Quốc vẫn không biết.”

Người dân Egypt đã phản kháng xuống đường trong 18 ngày qua là vì kinh tế khủng hoảng, nạn mất việc, đàn áp những người chống đối dưới quyền độc tài của tổng thống Mubarak.

Tại Trung Quốc, truyền thông Trung Quốc chỉ thông báo vắn tắt về tin tức tổng thống Mubarak bị hạ chức, tuy nhiên không báo cáo tại sao người dân Egypt phản kháng, vào ngày thứ 7, thời báo của chính quyền China Daily ấn hành kêu gọi ổn định trật tự cho Egypt, bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Ma Zhaoxu tuyên bố vào ngày hôm sau.

Viên chức Trung Quốc cố ý muốn ém tin tức về cuộc cách mạng tại Egypt.

[Zu Yufu, chính trị gia dân chủ Trung Quốc]
“Hôm qua chúng tôi muốn tổ chức mừng cho Egypt, một số muốn dương biểu ngữ mừng trên đường phố, nhân viên an ninh đến bắt 7 người chúng tôi.”

Một phê bình gia từ Đại Học Taiwan National Chengchi cho rằng chế độ cộng sản hành động thế này vì sợ quyền độc tài của chính mình bất ổn.

[Jaushieh Joseph Wu, nghiên cứu quan hệ quốc tế, Đại Học Taiwan National Chengchi]
“Trung Quốc rất giống như Egypt Ai Cập trong vài khía cạnh: phân phát tài sản không đồng đều, chính quyền Trung Quốc tham nhủng, kiểm soát truyền thông và bức hại bất cứ ai chống đối, cũng giống như Ai Cập thôi, nếu người dân Ai Cập đứng lên chống đối một lãnh đạo không tốt, sự tình này cũng có thể xảy ra cho Trung Quốc trong tương lai.”

Trên mạng lưới, trong khi nhiều người Hoa chúc mừng người Ai Cập đứng lên, chính quyền Trung Quốc cố ý cản trở sự đàm luận này, chặn những từ như là Egypt Ai Cập hay tên của tổng thống Mubarak.