www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Shen Yun lưu diễn tại Sydney Australia, khán giả khâm phục

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Shen Yun lưu diễn tại Sydney Australia, khán giả khâm phục
Home > News > Arts & Entertainment
Shen Yun Impresses Audience Members in Sydney, Australia
2011-02-15 01:2132


Shen Yun, căn cứ tại Nửu Ước, đoàn nghệ thuật quốc tế, đang lưu diễn tại hí viện Capitol Sydney Australia.

Khán giả rất thích thú kinh nghiệm sống động diễn ra của văn hóa 5000 năm lịch sử.

[Geoffrey Lee, Dean của Đại Học về Business Law]
“Tôi nghĩ rằng nên lưu diễn thường để cho người thường như tôi có thể đi xem và cảm nghiệm được văn hóa truyền thống Trung Quốc như tôi đã cảm nghiệm được một bầu không khí như đêm nay.”

[Matthew Ayres, CSO của Hội Quốc Tế]
“Tôi nghĩ rằng buổi trình diễn quá suất sắc, điều tôi nói là lịch sử, các bài vũ, từ màu sắc, đến y phục, quả thật là đặc biệt, tôi nghĩ rằng từ quan điểm văn hóa, hiểu được lịch sử cổ xưa là quan trọng, cách trình bài và nghệ thuật màu sắc đêm nay tuyệt đẹp, đối với tôi, phẩm chất là hạng nhất.”

NTD tin tức, Sydney Australia

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_arts/2011-02-15/634907609478.html