www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Truyền thông xã hội là một vấn đề nghiêm trọng đối với chế độ Trung Quốc sau cuộc khởi nghĩa tại Trung Đông

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Truyền thông xã hội là một vấn đề nghiêm trọng đối với chế độ Trung Quốc sau cuộc khởi nghĩa tại Trung Đông
Home > News > China
Social Media a Potential Problem for Chinese Regime after Middle East Revolutions
2011-02-16 12:00129

Các mạng lưới như Facebook và Twitter rất thịnh hành trong vài tháng qua đã giúp lật độ các chế độ độc tài tại Tunisia và Egypt Ai Cập, đối với chế độ Trung Quốc đây là nguyên nhân để quan tâm, mặc dù Trung Quốc có dân số to nhất trên thế giới, mặc dù các mạng lưới bị chặn, nhiều người nhiều người hơn nữa đang dùng những loại software để đột phá bị kiểm soát.

[Grey Autry, giáo sư Đại Học Irvine California]
“Tôi nghĩ rằng các quốc gia khác bên ngoài Trung Đông như là Trung Quốc, sẽ đối diện với vấn đề nghiêm trọng, tôi tin rằng chế độ Trung Quốc tại Bắc Kinh sẽ tầm nã và xiết chặt kiểm soát mạng lưới, tuy nhiên tôi nghĩ đây là tự mình thất bại, vì đây là một sỉ nhục, khi một đảng cộng sản mạnh mẽ như vậy mà bị bất ổn khi một dụng cụ mạng lưới để cho mấy cô bé nhỏ đàm luận.”

Facebook và Twitter trở thành dụng cụ cho người dân tại Tunisia và Egypt Ai Cập chia sẽ tin tức, giúp tổ chức cuộc biểu tình này, tại Tunisia tổng thống Ben Ali bị lật đổ chỉ trong khoảng không chừng 1 tháng, tại Egypt chỉ trong vòng 18 ngày tổng thống 30 năm Hosni Bubarak bị lật đổ.

Giáo sư Đại học California cho rằng các mạng lưới giao dịch đã trở thành dụng cụ cho quần chúng.

[Greg autry]
“Một khi người dân đòi hỏi và bắt đầu dung các dụng cụ này, tự động là sẽ trở thành dân chủ, là vì các loại dụng cụ này mà dùng là có tính chất dân chủ, có thể tìm cách bóp méo nó thành một công cụ của chính sách chính quyền, nhưng không có tác dụng là vì giao dịch trên mạng lưới làm mạnh cho người dân, ai xử dụng cũng có thể học được.”

Facebook, Twitter và YouTube bị cấm tại Trung Quốc, tuy nhiên những người chống đối vẫn sử dụng được.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2011-02-16/687473121300.html