www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Tỉnh trưởng tỉnh Liaoning bị trình ra công lý về tội diệt chủng trong khi viếng thăm Taiwan

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Tỉnh trưởng tỉnh Liaoning bị trình ra công lý về tội diệt chủng trong khi viếng thăm Taiwan
Home > News > China
Liaoning Governor Sued for Genocide During Taiwan Visit
2011-02-18 13:2221

Tình trưởng tỉnh Liaoning Chen Zhenggao đến Taiwan về thương mại, trước khi Chen đến vào thứ hai, các học viên Pháp Luân Công kiện Chen tại tòa cao cấp tại Taiwan, kết tội Chen về tội diệt chủng, giết học viên Pháp Luân Công, Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện về tâm linh.

Khi Chen là tỉnh thị trưởng tại Shenyang tỉnh Liaoning, thể theo báo cáo năm 2001 và 2005 Chen phụ trách cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Học viên Pháp Luân Công đã bị chế độ Trung Quốc tra tấn bức hại khắc nghiệt trong 11 năm qua, ít nhất 408 học viên Pháp Luân Công dưới quyền cai trị của Chen đã bị chết vì bị bức hại từ năm 1999.

Tại trù lao động Masanjia cũng tại trong tỉnh Liaoning, nhóm nhân quyền đã báo cáo về các học viên Pháp Luân Công bị bức hại, từ tháng 10 năm 2000 18 học viên Pháp Luân Công nữa đã bị lột quần áo và bị nhốt vào tù nam.

Chen Zhenggao lúc đó là phó tỉnh trưởng tại Liaoning, đến năm 2008 Chen đã được tôn chức làm tỉnh trưởng.

[Giáo sư Chang Ching-hsi, chủ tịch Hội Pháp Luân Đại Pháp tại Tawain]
“Trong lúc Chen làm phó tỉnh trưởng tại Liaoning, Chen dã man bức hại học viên Pháp Luân Công nữa, tôi nghĩ rằng một kẻ hung ác như Chen, bức hại nhân quyền, không được đến Taiwan.”

Các nhà lập pháp tại Taiwan cũng phát biểu quan tâm về cuộc viếng thăm của Chen, quốc hội Taiwan vừa mới đây đã quy định cho chính quyền Taiwan không được mời hay nhất hay tiếp đón các viên chức Trung Quốc mà đã vi phạm nhân quyền.

[Tsu Shing-jer, lập pháp tại Taiwan]
“Lập pháp Yuan đại diện người dân, đã quy định như thế, nhiều đô thị cũng đã quy định như thế, chính quyền phải quý trọng ý muốn của người dân.”

Chen Zhenggao và phái đoàn của Chen sẽ đến Taiwan 8 ngày, Chen là viên chức Trung Quốc thứ 7 đến Taiwan mà đã bị kiện vì đã bức hại Pháp Luân Công.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2011-02-18/141336341905.html