www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Người xuống đường thảy bom lửa trong cuộc nổi loạn tại Athens

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Người xuống đường thảy bom lửa trong cuộc nổi loạn tại Athens
Donation NowHome > News > Europe
Demonstators Throw Petrol Bombs on Athens Riot Police
2011-02-24 03:37406

 

Những người xuống đường tại Athens, Greece vào ngày thứ 4 trong cuộc nổi loạn biểu tình hằng ngàn hằng ngàn người là hội viên của hai liên đoàn chính.

Không xa tòa quốc hội Greek Hy Lạp, những người xuống đường tạt rượu vào cảnh sát trong cuộc xung đột trên các đường chính tại thủ đô Hylạp.

Cảnh sát phản ứng bằng cách bắn ga chảy nước mắt.

Hai cảnh sát bị cháy và một xe cảnh sát bị cháy.

Ít nhất một người bị bắt, người xuống đường trên đường phố bị thảy ga chảy nước mắt.

Cuộc biểu tình kéo dài 20 tiếng đồng hồ khiến cho các hoạt động xã hội và giao thông bị gián đoạn trên toàn quốc gia.

Hy Lạp đang cải biến để không bị thiếu nợ, cắt lương bổng.

Năm vừa qua Hy Lạp được cộng đồng quốc tế giúp đở về tài trợ.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_europe/2011-02-24/183463385447.html