www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hội đồng quốc tế đang suy sét trừng phạt nếu bất ổn tại Libya còn tiếp diễn

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hội đồng quốc tế đang suy sét trừng phạt trong khi bất ổn tại Libya còn tiếp diễn

Home > News > Middle East / Africa
UN Considers Sanctions as Libyan Unrest Continues
2011-02-26 07:3082

Hằng ngàn hằng ngàn người xuống đường biểu tình tại Benghazi để chống lãnh đạo Muammar Gaddafi tại Libya.

Đang biểu tình trước nhà tòa, một bà cho rằng họ muốn Gaddafi phải bị đưa ra công lý tại Libya.

“Chúng tôi không muốn hắn phải chạy trốn ra nước khác, muốn hắn phải bị trừng phạt, là vì hắn đã gây ra hận máu, giết thanh thiếu niên của nước tôi.”

Một phim đã được đưa lên mạng lưới, cho thấy rằng những người biểu tình đang xô sát với cảnh sát.

Một đoạn phim nữa phim vào ngày thứ 6, quân lính của Libya tham gia với những người biểu tình tại Zawiya.

Nội dung của các đoạn phim này không thể độc lập kiểm lại.

Một trong những đứa con trai của Gaddafi giải thích về tình trạng của quốc gia.

[Saif Al-Islam Gaddafi, con trai của Gaddafi]
“Hôm nay trên toàn quốc Lybia, không bị thiệt hại, không có tấn công, tất cả đều hài hòa, ai cũng vui vẽ, vì thế mà hòa bình sẽ đến với quốc gia chúng ta.”

Hội đồng an ninh quốc tế cũng có nói về tình trạng không ổn tại Libya.

Lãnh sự của Libya tại hội đồng quốc tế Abdurrahman Shalgham, lúc đầu không chống lại Gaddafi, vào thứ 6 cũng đã thay đổi giọng khiến cho các đồng nghiệm cảm động.

Sau buổi họp ông nói:
[Abdurrahman Shalgham, lãnh sự của Libya tại hội đồng quốc tế]
“Điều quan trọng cho chúng ta người Libya là hội đồng an ninh phải quyết định chấm dứt những gì đang xảy ra trong quốc gia chúng ta, đổ máu, bắn chết người dân vô tội.”

Vào chủ nhật hội đồng quốc tế đang thảo một bản trừng phạt, ra lệnh cấm vận, không được di chuyển, tịch thu tài sản.

Còn tại Libya, hằng ngàn hằng ngàn người chạy trốn di dân ra khỏi Libya trong khi bất ổn vẫn tiếp diễn vào chiếm thủ phủ.

Gaddafi thề rằng sẽ “đạp ép kẻ thù” vào ngày thứ 6, tuy nhiên cuộc biểu tình dường như càng gần càng gần lật đổ Gaddafi, nột loạt các đô thị được báo cáo là đã bị lật đổ.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_me/2011-02-26/870557290297.html