www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Các lãnh đạo ngoại giao chỉ trích chế độ Trung Quốc bất hợp pháp quấy nhiễu và bắt các phóng viên ngoại quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Các lãnh đạo ngoại giao chỉ trích chế độ Trung Quốc bất hợp pháp quấy nhiễu và bắt các phóng viên ngoại quốc

Home > News > China
Chinese Regime Slammed for Assaulting, Detaining Foreign Journalists
2011-03-01 10:3564

Các lãnh đạo ngoại giao chỉ trích chế độ Trung Quốc bất hợp pháp quấy nhiễu và bắt các phóng viên ngoại quốc vào tuần qua.

Một số các phóng viên hải ngoại đã bị cảnh sát Trung Quốc tại Bắc Kinh tấn công khi họ báo cáo một cuộc biểu tình chống chính phủ.  Báo Bloomberg cho rằng các phóng viên của nhà báo cũng đã bị các nhân viên an ninh dân sự tấn công, Voice of America cũng báo cáo rằng văn phòng chính tại Bắc Kinh cũng tạm thời bị ngăn cản.

Đại  Sứ Jon Huntsman nhấn mạnh vào thứ 2 rằng đánh đập và giam giữ là “không chấp nhận và can nhiễu nghiêm trọng.” Ông kêu gọi chế độ Trung Quốc phải chú trọng quyền của các phóng viên hải ngoại.  Hội đồng Âu Châu cũng kêu gọi như thế.

Các truyền thông khác, lẫn cả Associate Press và đài BBC, cũng đã báo cáo về sự đàn áp của các viên chức Trung Quốc.  Các dụng cụ  phóng viên đã bị tịch thu và tài liệu bị xóa.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-03-01/chinese-regime-slammed-for-assaulting-detaining-foreign-journalists.html