www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Do Thái và Palestinians trồng cây oliu chung để duy trì hòa bình

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Do Thái và Palestinians trồng cây oliu chung để duy trì hòa bình
Home > News > Middle East / Africa
Israelis and Palestinians Plant Olive Trees Together For Peace
2011-03-02 04:1417

 

Mùa gặt đã xong rồi, đất đã được đào, đất còn ướt sau những trận mưa, Do Thái và Palestinian hợp sức trong làng Salem gần Nablus.

Tại đây, họ giúp nhau trồng cây oliu.

Nhiều người hy vọng hoà bình sẽ đến cho trung đông.

[Buma Enbar, chính trị gia hòa bình]
“Người dân Palestinian tại Palestine và người Do Thái tại Do Thái mong mõi hòa bình, chính quyền ký ước nhưng chính người dân phải tạo hòa bình.”

Trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn ở trên núi trong khi trong làng Salem tiếng cười, tiếng trò chuyện, tiếng cười họ bắt tay nhau.

Đây là lần đầu tiên gặp nhau những đã bắt đầu hợp tác trồng cây ôliu chung với nhau.

Các cây này sẽ trồng chung trong một miến đất nơi mà giữa người Palestinian và Do Thái bị mâu thuẫn.

Nhìn thấy 2 sắc dân có trách nhiệm hợp tác với nhau rất xuất sắc.

[Shosshi Enbai, thầy giáo]
“Chúng tôi sẽ giúp mọi người khuyến khích họ, không kể là hoàn cảnh nào chúng tôi giúp bổ túc đất cho mọi người.”

Nhiều người cho rằng mọi người tại Trung Đông đã quên chữ hòa bình, tuy nhiên tại đây chúng tôi nhìn thấy một thực tế khác hẳn.

[Shira Ziv, 11 tuổi]
“Tôi hy vọng hòa bình là vì hòa bình rất tốt.”

[Shoshi Enbal, thầy giáo]
“Chúng tôi hy vọng hòa bình, an ninh, yên tỉnh trong đất nước vĩ đại này.”

[Buman Enbar, chính trị gia hòa bình]
“Hợp tác này là một biểu hiện cho các lãnh đạo tạo hòa bình.”

[Zaki Ahmed Mohamad Shtay, 18 tuổi]
“Chúng ta cùng chung chấm dứt chiến tranh này.”

Mọi người ai cũng muốn tạo hòa bình.

Hy vọng mọi người tại Trung Đông sẽ tiến bước tạo hòa bình.
Reporter:Betty Faiberg      Photographer:Michael Ash
NTD News, Salem, Palestinian Authority.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_me/2011-03-02/Israelis-and-Palestinians-Plant-Olive-Trees-Together-For-Peace.html