www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Shenyun lưu diễn lần đầu tại Melbourne Regent Theater trong 2011

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Shenyun lưu diễn lần đầu tại Melbourne Regent Theater trong 2011
Home > News > Arts & Entertainment
Shen Yun’s First 2011 Performance at Melbourne’s Regent Theater
2011-03-02 04:0628

Shen Yun Performing Arts lưu diễn trên các sân khấu nổi tiếng trên quốc tế, từ War Memorial Opera House tại San Francisco cho đến Kennedy Center tại Washington DC, và bây giờ Shen Yun lưu diễn Melbourne Regent Theater, sau đây là phát biểu của khán giả.

[Marishka Cross, nghê sỉ]
“Màu sắc, diễn xuất, sân khấu, nhạc, tất cả là tuyệt vời.”

[Gaynor Branton, chủ tịch phát triển thương mại]
“Y phục, cảnh, nhạc, tài năng diễn xuất tạo ra một cuộc trình diễn đẹp xuất sắc.”

Shen Yun Performing Arts, sứ mệnh là phục hồi nhạc vủ truyền thống Trung Quốc, mục đích là mang người xem trở về thời gian, tìm hiểu 5000 năm văn hóa cổ xưa Trung Quốc.

[Richard McLelland, chủ tịch đài 31 Melbourne]
“Phải nói rằng tôi thích các diễn viên người nam, tôi thích năng lực của người nam, cách họ múa và diễn tả của họ.”

[Colleen Harkin, khán giả]
“Quả thật là xuất sắc, tôi thích xem cách trình diễn của người nam, họ nhảy như lực sĩ, chân nhảy cao lên rất xuất sắc, xem rất hay, tôi đi xem với chồng và con của tôi, con trai tôi thích lắm.”

Hí viện Rerent, xây cất vào 1929, một trong cái hí viện cổ xưa tại Australia, Shen Yun Performing Arts sẽ lưu diễn tại Melbourne cho đến ngày  6 tháng 3, trước khi đến thủ đô Canberra.
Gina Shakespear, NTD News Melbourne

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_arts/2011-03-02/149442381105.html