www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chế độ Trung Quốc sau khi phê chuẩn nước Libya, chuyện gì xảy ra kế tiếp

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chế độ Trung Quốc sau khi phê chuẩn nước Libya, chuyện gì xảy ra kế tiếp?
Home > News > China
What's Next for the Chinese Regime After Libyan Sanctions?
2011-03-03 10:35176

Khi kẻ độc tài Muammar Gaddafi tại Libya dùng quân lực đàn áp những người biểu tình, Gaddafi  biện hộ hành động của hắn với cuộc tầm nã trong cuộc thảm sát Thiên An Môn 1998 của chế độ Trung Quốc, vào thứ 7 chế độ Trung Quốc ủng hộ nghị định Hội Đồng An Ninh Quốc Tế phê chuẩn Gaddafi, trong đó Tòa Tội Phạm Quốc Tế tại Hague đều tra hành động giết người dân.

[David Kilgour, Luật Sư Nhân Quyền Canada]
“Chế độ Trung Quốc đã bầu, tuy nhiên chắc chắn họ không hài lòng, là vì họ sợ rằng trong tương lai họ cũng sẽ bị như thế.”

Chế độ Trung Quốc từ lâu phản đối Cộng Đồng Quốc Tế can thiệp trong việc của các quốc gia, đây chủ yếu là vì họ không muốn bị chỉ trích vì hành động vi phạm nhân quyền của họ, vào 1989 đảng cộng sản Trung Quốc lấy xe tăng cán chết các sinh viên kêu gọi nhân quyền tại Thiên An Môn, từ đó chế độ
Trung Quốc tiếp tục tướt đoạt nhân quyền của người dân, như là bức hại học viên Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện về tâm linh, bức hại người Tây Tạng và Uyghurs và ép buộc đàn bà phá thai dưới chính sách 1 đứa con và các chính sách khác nữa.

Chủ bút tập san Beijing Spring Hu Ping tin rằng chế độ Trung Quốc không có sự lựa chọn nào khác là phải bầu với Hội Đồng Quốc Tế.

[Hu Ping, Chủ Bút Beijing Spring]
“Nếu chế độ Trung Quốc không ủng hộ quy định này, là vì họ sợ là sẽ bị giống như Gaddafi và bị cộng đồng quốc tế kết tội, trong khi bầu quy định này, chế độ Trung Quốc thú nhận rằng chính quyền đã phạm tội nhân quyền vào 1989, và phải chịu tội trước Toà Tội Phạm Quốc Tế.”

Bầu phạt Libya, chế độ Trung Quốc đã tạo cho mình một con đường bị vạch tội vi phạm nhân quyền.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-03-03/what-s-next-for-the-chinese-regime-after-libyan-sanctions-.html