www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chế độ Trung Quốc tổ chức 2 buổi họp phát triển cải tạo

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chế độ Trung Quốc tổ chức 2 buổi họp phát triển cải tạo
Home > News > China
Chinese Regime Begins Two Meetings amid Reform Calls
2011-03-04 12:5076

2 buổi họp đầu năm của Chế độ Trung Quốc trong khi thử thách xảy ra cho đảng cộng sản năm nay, chế độ Trung Quốc không chấp nhận nếu quy luật của nó bị chống đối, vào ngày thứ 5, chủ tịch đảng Jia Qinglin cho phái đoàn Bắc Kinh khi buổi họp bắt đầu trong buổi họp đầu tiên rằng tiến triển chính trị của đảng cộng sản không bị sai lệch, buổi họp đầu tiên là Buổi Họp Chính Trị của Lãnh Sự Quán Nhân Dân Trung Quốc, một quốc hội bù nhìn.

Qib Yongmin chính trị gia dân chủ cho rằng chế độ Trung Quốc phải chú ý về cuộc nỗi loạn tại Trung Đông, sau khi các độc tài tại Tunisia và Egypt bị lật đổ.

[Qin Yongmin, chính trị gia dân chủ]
“Vừa qua, những độc tài mà thành trì tại Arabic nhìn thấy vận động dân chủ khắp nơi, hằng chục quốc gia đã tham dự, đối với đảng cộng sản trung quốc, đây là một chấn động to lớn, họ phải nhận ra rằng chế độ đảng chuyên chế không còn tác dụng nữa.”

Hằng bao nhiêu năm, đảng cộng sảng Trung Quốc đã khống chế người dân Trung Quốc hứa hẹn kinh tế ổn định, tuy nhiên lạm phát mới đây là một quan tâm rất to lớn.

Một chính trị gia dân chủ cho rằng không cải thiện dân chủ, kinh tế Trung Quốc hoàn toàn không phát triển được.

[Ông Song, chính trị gia dân chủ]
“Một thị trường kinh tế tự do bảo đảm là phải có nền tảng tự do chính trị và tự do dân chủ, sẽ  có phát luật, bảo đảm phát triển kinh tế tự do dồi dào, đảng cộng sản Trung Quốc không làm được điều này, không có môi trường kinh tế tự do, mẫu thuẫn xã hội không giải quyết được.”

Ngày thứ 7, buổi họp thứ nhì của chế độ Trung Quốc, Quốc Hội Nhân Dân, sẽ triệu tập, năm nay họ sẽ chiêu tập 700,000 người sẽ làm nhân viên an ninh cho hai buổi họp này.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-03-04/chinese-regime-begins-two-meetings-amid-reform-calls.html