www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chi phí của bộ quốc phòng Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chi phí của bộ quốc phòng Trung Quốc
Home > News > China
China's Internal Security Tops Defense Spending
2011-03-07 12:31115

Dường như chế độ Trung Quốc đang bỏ thêm tiền vào an ninh nội bộ để phòng ngừa trong nội bộ quốc gia, báo cáo này là từ bộ chi phí tài chính trình bài vào ngày thứ 7.

Báo cáo rằng vào năm 2010, Trung Quốc đã chi phí $83.5 tỉ đô la về an ninh nội bộ, so với chi phí $81,2 tỉ về quân sự.

Một số người quan sát rằng con số thật sự cho cả hai chi phí là cao hơn, ví dụ, Trung Quốc không tiết lộ là chi phí bao nhiêu về quân sự, cũng không báo cáo về hoạt động quốc nội theo dõi người dân Trung Quốc.

Bộ tài chính báo cáo vào thứ 7 rằng bỏ chi phí cho quốc phòng và an ninh nội bộ từ năm ngoái đã gia tăng khoảng 13% đến 14% vào năm 2011.

Tăng chi phí về an ninh là phản ảnh sự quan tâm của chính quyền rằng nổi loạn tại Trung Đông và Bắc Phi Châu có thể xảy ra tại Trung Quốc.


http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-03-07/china-s-internal-security-tops-defense-spending.html