www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Các viên chức Trung Quốc tầm nả ký giả ngoại quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Các viên chức Trung Quốc tầm nả ký giả ngoại quốc
Home > News > China
Chinese Authorities Crack Down on Foreign Journalists
2011-03-07 12:2687

Ít nhất 17 ký giả ngoại quốc đã bị bắt giữ tại Trung Quốc vào ngày chủ nhật thể theo Associate Press, chuyện này xảy ra sau khi họ đến Shanghai để báo cáo về cuộc biểu tình tại đó, tuy nhiên họ không được phép đến Shanghai.

Đến nay, vài cuộc biểu tình tại Trung Quốc đã được tổ chức vô danh cho biết trên mạng lưới, tuy nhiên các viên chức chính quyền Trung Quốc vì phòng ngừa cho Bắc Kinh và Shanghai cho nên họ cấm các nơi buôn bán không cho ký giả tới.

Viên chức chính quyền Trung Quốc còn hăm dọa sẽ đuổi các ký giả ngoại quốc ra khỏi Trung Quốc nếu họ báo cáo về những gì xảy ra tại Bắc Kinh nếu không được phép ít nhất 3 ngày.

Đây là một khứ hồi quan trọng về việc chính quyền Trung Quốc ra luật báo chí trước 2008 thế vận hội.

Công an dân sự tuần qua đã đả kích, đánh, và đá các ký giả trong các nơi như là Wangfujing Bắc Kinh.

Phát ngôn viên của bộ ngoại giao Jiang Yu vu khống các ký giả rằng họ đã phá hoại trật tự công cộng.

[Jiang Yu, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao]
“Một số người không nên lấy luật pháp làm bình phong, sự thật là họ sợ thiếu bất ổn và muốn gây rắc rối loạn tại Trung Quốc, nếu họ có ý đồ này thì không pháp luật nào bảo vệ họ được.”

Trong khi hội nghị hằng năm của các lãnh đạo chính trị nhân dân đang tiến hành, tình hình an ninh chặt chẻ tại Bắc Kinh hơn bình thường.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-03-07/chinese-authorities-crack-down-on-foreign-journalists.html