www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hồng Kông tổ chức mừng 90 triệu người ly khai khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hồng Kông tổ chức mừng 90 triệu người ly khai khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc
Home > News > China
HK Rally Marks 90M Withdrawals from Chinese Communist Party
2011-03-08 09:444

Vừa cuối tuần qua, lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng Sản Trung Quốc bàn về luật pháp trong ngày hội nghị hằng năm tại Bắc Kinh, đồng thời, tại Hồng Kông người dân tổ chức mừng 90 triệu người Hoa đã ly khai khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Đây là một vận động bắt đầu 6 năm qua.  Vào năm 2004 thời báo Epoch Times tiếng Hoa phát hành sách “9 bài bình luận về Đảng Cộng Sản”, sách này nói rất rõ về Đảng Cộng Sản Trung Quốc, và vạch trần tội ác của nó đối với người dân Trung Quốc, quyền sách này kêu gọi người Hoa ly khai khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc và các đoàn thể của nó, vận động này đã trở thành vận động thoái đảng, tức là ly khải khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Vào Chủ Nhật, các chính trị gia Hồng Kông lên tiếng ủng hộ những ai tham gia trong vận động thoái đảng này.

[Howard Lam, hội đồng đảng dân chủ]
“90 triệu người ly khai khỏi Đảng Cộng Sản chính là có lương tâm lập thể, tức là nhiều người Trung Quốc vẫn còn có lương lâm và ly khải khỏi chế độ tội lỗi này.”

Vận động thoái đảng là do Trung Tâm thoái đảng toàn cầu tọa lạc tại Nửu Ước , vận động này kêu gọi người Trung Quốc  trên căn bản đạo đức hay tâm linh cho chính bản thân họ là nên ly khai khỏi đảng cộng sản Trung Quốc.

Hồng Kông, được tự do hơn, đã trở thành một nơi mà du khách từ Trung Hoa đại lục lấy tin tức về việc đảng cộng sản Trung Quốc đàn áp, như là vận động thoái đảng.

[Du Khách từ Trung Hoa đại lục]
“Tôi được tự do ngôn luận, giản dị mà nói, Trung Hoa Đại Lục và Hồng Kông là 2 nơi hoàn toàn khác biệt.”

Cá nhân nào mà công khai ly khai khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc, đây là các danh nhân, như là luật sư nhân quyền Gao Zhisheng và lực sĩ thế vận hội Huang Xiaoming.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-03-08/hk-rally-marks-90m-withdrawals-from-chinese-communist-party.html