www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Đảng Cộng Sản Trung Quốc cấm không cho du khách viếng Tây Tạng Tibet

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Đảng Cộng Sản Trung Quốc cấm không cho du khách viếng Tây Tạng Tibet
Home > News > China
CCP Orders Tibet Closed to Tourists
2011-03-08 09:417

Nếu quý vị dự định viếng than Tibet vào tháng này thì không được.

Chế độ cộng sản Trung Quốc  ra lệnh cấm du khách tạm thời không được viếng thăm Tibet.

Đây là kỹ niệm lần thứ 3 số người xuống đường trên diện rộng làm náo loạn vùng này vào tháng 3 năm 2008, các cuộc xuống đường này đưa đến một số  hơn 100 người dân Tây Tạng bị chết vì đã bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc tầm nã một thời gian dài khắc nghiệt.

Thông thường, chỉ có các nhân viên hướng dẫn du lịch thì mới được phép viếng thăm Tibet, tuy nhiên vào ngày thứ 2, các nhân viên nào cho biết rằng tất cả các cuộc viếng thăm đều bị cấm.

Một nhân viên hướng dẫn du lịch người Hoa cho Associated Press biết rằng các viên chức Trung Quốc cho biết nguyên nhân đóng cửa vùng này là vì an ninh và mùa đông thời tiết lạnh và vì quá đông du khác, họ chưa nói rõ rang là có liên hệ chính trị.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-03-08/ccp-orders-tibet-closed-to-tourists.html