www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Quan tâm về Bắc Kinh dự định kiểm soát điện thoại di động

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Quan tâm về Bắc Kinh dự định kiểm soát điện thoại di động
Home > News > China
Beijing's Plan to Track Cell Phones Raises Concerns
2011-03-08 09:384

Chính quyền Bắc Kinh dự định kiểm soát hơn 17 triệu người trong thành phố Bắc Kinh qua kiểm soát điện thoại di động, thể theo báo cáo truyền thông Trung Quốc vào tuần qua, đáng lẽ là họ chủ yếu về việc giao thong, tuy nhiên họ quan tâm về các vấn đề riêng tư.

Bắc Kinh rất nổi tiếng về giao thông bị nghẹt, một nhân viên vô danh trong hội khoa học kỹ thuật Bắc Kinh cho thời báo China Daily biết rằng dự định kiểm soát là có báo cáo về thời gian giao thông và tài liệu về người đi lại, rằng sẽ giúp người Trung Quốc di chuyển dễ dàng hơn.

Ý kiến là của hảng Trung Quốc China Mobile, họ sẽ lấy tài liệu về 17 triệu người tại Bắc Kinh, sau đó chuyển hồ sơ cho chính quyền.

Kỹ thuật kiểm soát điện thoại di động không phải là mới, tuy nhiên đây là lần đầu tiên chính quyền dùng để kiểm soát người dân trên diện rộng.

Mặc dù hảng này bảo đảm sẽ không lạm dụng tài liệu, nhưng họ dung tài liệu này để làm với mục đích riêng, một số chuyên gia tin rằng chính quyền