www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Ân Xá:  Trung Quốc vẫn còn là lãnh đạo giết người

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Ân Xá:  Trung Quốc vẫn còn là lãnh đạo giết người
Home > News > China
Amnesty: China Still World Leader in Executions
2011-03-29 11:25215

Ân xá quốc tế ra báo cáo xử tử hằng năm vào thứ 2, 28 tháng 3, rằng Trung Quốc là lãnh đạo trong việc xử tử.

Báo cáo này cho rằng Trung Quốc đã xử tử vài chục ngàn người dân Trung Quốc vào 2010, tuy nhiên không cho biết con số chính xác là gì, là gì vì chế độ Trung Quốc không cho biết con số đó, cho rằng đây là bí mật quốc gia.

Chế độ Trung Quốc ra một luật mới năm nay là để giảm con số người bị xử tử, hiện tại là 55 người, con số củ là 68.

Tuy nhiên chủ bút báo cáo ân xa cho rằng mặc dù họ đã ra luật pháp mới nhưng chưa hẳn là xử tử ít người hơn.

[Roseanne Rife, chủ bút báo cáo về ân xá quốc tế]
“Nhiều tội đó giảm là vì tội nhân kinh tế hay là tội trí thức, các tội này không phải là bị xử tử.  Cho nên chúng tôi không biết luật mới có gây tác động gì trong tội xử tử tại Trung Quốc.  Chúng tôi tiếp tục kêu gọi công chúng trong 2 năm qua để thả con số người bị xử tử tại Trung Quốc.

Chế độ Trung Quốc xử dụng án xử tử đã làm chấn động trong mấy năm vừa qua, nhất là xử tử người ngoại quốc bán ma túy, các nhà nhân quyền chỉ trích rằng tòa án Trung Quốc không công bằng.

23 tháng 3 2011, bộ ngoại giao Trung Quốc tuyên bố xử tử 3 người Phi Luật Tân bị tội mang ma túy vào Trung Quốc, mặc dù chính quyền Phi Luật Tân đã can thiệp.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-03-29/amnesty-china-still-world-leader-in-executions.html