www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Đảng cộng sản Trung Quốc đánh dấu Ngày Giải Phóng Tây Tạng

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Đảng cộng sản Trung Quốc đánh dấu Ngày Giải Phóng Tây Tạng
Home > News > China
Communist Party Marks "Serfs' Emancipation Day" in Tibet
2011-03-30 11:00123

Truyền thông Trung Quốc báo cáo thứ hai tuần này “Ngày Giải Phóng Tây Tạng. Đây là kỹ niệm 52 năm Đảng Cộng Sản Trung Quốc gọi là “giải phóng” tây tạng từ năm 1959, nhiều người dân tây tạng dung từ “đảng cộng sản cướp quyền” rằng 1959 là đánh dấu bước đầu của đảng cộng sản đàn áp cuộc sống của họ.

[Khedroob Thondup, nghị viên của chính quyền tha hương]
“Chế độ Trung Quốc cho rằng nó làm nhiều điều tốt, tuy nhiên tất cả đều là giả dối, dưới sự cai trị của đảng cộng sản, tây tạng trở thành một trại tù to lớn, chúng bạt đãi người tây tạng, hơn 1 triệu người đã bị giết chết trong 52 năm qua.”

Căng thẳng xảy ra giữa Tây Tạng và Đảng Cộng Sản Trung Quốc xảy ra vào tháng 3 năm 2008, người tây tạng xuống đường tại Lhasa, cùng năm đó chế độ Trung Quốc quyết định đánh dấu 23 tháng 3 là ngày “giải phóng tây tạng”.

Tenzin Dorjee, lãnh đạo hội sinh viên tại Nửu Ước giải phóng tự do cho Tây Tạng cho rằng đây là một dụng cụ tuyên truyền, ông nói rằng chế độ Trung Quốc đáng lẽ phải cho phép ký giả tự do báo cáo từ bên trong tây tạng.

[Tenzin Dorjee]
“Nhưng họ không làm như vậy, là vì chế độ Trung Quốc phải biến Tây Tạng thành một lỗ đen vì chế độ Trung Quốc không cho phép ký giả độc lập báo cáo một cách độc lập. cho nên chỉ điều đó thôi chứng tỏ rằng lãnh đạo đảng cộng sản Trung Quốc thật sự biết rõ tình hình ở tây tạng là không tốt cho nên họ không dám cho thế giới nhìn thấy.”

Tây tạng là một phần trong phật giáo, các lạt ma đã trốn tây tạng từ năm 1959 sau khi cuộc nổi dây thất bại, từ đó người tây tạng bị kiềm chế không được có niềm tin, cuộc sống của họ bị đàn áp vì chế độ trung quốc muốn biến tây tạng thành các khu phố địa phương.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-03-30/communist-party-marks-serfs-emancipation-day-in-tibet.html