www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hằng ngàn người dân chống cảnh sát về dự án đập nước tại Yangtze

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hằng ngàn người dân chống cảnh sát về dự án đập nước tại Yangtze
Home > News > China
Thousands of Villagers Clash With Police Over Yangtze Dam Project
2011-04-01 12:3418

Miền Nam Trung Quốc, các nhân viên an ninh đang cản hơn 2 ngàn người dân trong làng đang tụ tập để chống dự án đập nước.

Cuộc diễn hành chống dự án đập nước tại Sujiang, tỉnh Yunnan trong vòng 5 ngày, hằng tram cảnh sát vũ khí đến đàn áp người dân, 50 người bị thương, những người xuống đường chặn đường chính, liệng đá và gạch vào cảnh sát.

Xây đập nước Xiangjiaba trên giòng song Yangtze sẽ khiến cho 40,000 dân phải di dân.

Thể theo trung tâm tin tức nhân quyền dân chủ tại Hồng Kông, người dân nổi lên là vì nhà cửa mà chính quyền cho họ, họ nổi lên cũng là vì chính quyền địa phương không dời nghĩa địa tại đó.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-04-01/thousands-of-villagers-clash-with-police-over-yangtze-dam-project.html