www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Shen Yun lưu diễn tại Brussel, rất xuất sắc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Shen Yun lưu diễn tại Brussel, rất xuất sắc
Home > News > Arts & Entertainment
"Unbelievable!" Shen Yun in Brussels
2011-04-01 11:2931

Shen Yun tiếp tục lưu diễn tại Brussel Belgum trong chuyến đi lưu diễn Âu Châu, khán giả hoan nghinh nhiệt liệt, một số khán giả là người mới đến xem.

[Annemie Wyseure, khán giả]
“Chúng tôi đã xem tại Bruges năm ngoái, hay lắm, khi nghe Shen Yun đến đây, chúng tôi cũng đến xem.”

Ọng De Leersnijder rất thích các nghệ sĩ.

[Patric De Leersnijder, lãnh đạo nhà bang Belgian]
“Các nghệ sĩ biểu diễn đồng đều không tưởng tượng nổi, Belgium không có tài nghệ này là vì chúng tôi không có huấn luyện thứ tự như thế, hay quá.”

Richard Freedmam, một nhân viên trong hội đồng quốc hội Âu Châu tại Brussel, nói rằng Shen Yun mang ông đến một thế giới khác.

[Richard Freedman]
“Tôi thích xem Shen Yun, hay lắm, mang tôi từ Brussels đến một nơi rất xa khỏi đây. Ý tôi nói là từ nhạc cho đến y phục, cách nhảy, tôi cảm thấy là một nơi khác, mây từ trên cao và rất xa xôi ra khỏi nơi đây, khỏi cuộc sống hằng ngày đây, tuyệt vời.”

Đối với ông Freeman, Shen Yun phục hồi văn hóa Trung Quốc, diễn giải văn hóa Trung Quốc là gì.

[Richard Freedman]
“Tôi nghĩ rằng văn hóa Trung Quốc là bí ấn, cổ xưa, thứ tự, hùng mạnh đồng thời đẹp sang mỹ thuật.  Tôi đề nghị tất cả ai có cơ hội là nên đi xem,gium Shen Yun trình diễn tại rất nhiều đô thị, đối với tôi, Shen Yun đưa tôi vào 5000 văn hóa lịch sử.”

Shen Yun sẽ trình diễn tại Brussel cho đến chủ nhật tuần sau.

NTD news, Brussels, Belgium

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_arts/2011-04-01/-unbelievable-shen-yun-in-brussels.html