www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Họa sĩ Weiwei bị bắt

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Họa sĩ Weiwei bị bắt
Home > News > China
Chinese Artist Ai Weiwei Detained
2011-04-04 11:3466

Họa sĩ Weiwei bị cảnh sát bắt trong khi lên chuyến máy bay đi Hồng Kông vào ngày chủ nhật, sau đó cảnh sát còn đế phòng làm việc và nhà của ông để kiểm soát, đây không phải là lần đầu tiên mà người như Weiwei (chỉ trích chính quyền) là bị bắt không được ra hải ngoại, sau đó một cuộc tầm nã rất to cho bất cứ ai chống chính quyền từ tháng 2 2011 sau khi cuộc nổi loạn tại Trung Đông và Bắc Phi Châu, cảnh sát không cho biết tại sao Weiwei bị bắt.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-04-04/chinese-artist-ai-weiwei-detained.html