www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Trẻ em trong trường xếp 1000 cò cho Nhật Bản

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Trẻ em trong trường xếp 1000 cò cho Nhật Bản
Home > News > North America
U.S. School Girls Create 1,000 Origami Cranes For Japan
2011-04-04 03:43110

Một truyền thuyết cổ xưa rằng ai xếp được 1000 con cò giấy sẽ được một ước muốn, như là sống lâu khỏi bệnh không nạn.

Các học sinh gái tại Nam California xếp 1000 con cò giấy để gữi cho các nạn nhân bị động đất và sống thần tại Nhật Bản, đây là một hy vọng và lòng tốt.

Taylor Vaughn 10 tuổi kinh hãi khi nhìn thấy động đất và sóng thần.

Quyết định để quyên tiền trợ giúp, Taylor tham gia hội HOPE, hội nhân quyền quốc tế trợ giúp về sức khỏe và học vấn.

Trong khi nghiên cứu, em tìm ra truyền thuyết của 1000 con cò và quyết định sẽ gây quỹ tài trợ.

Em mỡ một lớp dạy xếp cò giấy tại Padadena, California.

Các em xếp được 1000 cò giấy trong vòng 2 tuần, gặp nhau sau giờ học hay buổi trưa để làm cho xong.

[Taylor Vaugh]
“Con nghĩ đến văn hóa của Nhật và nghĩ về xếp giấy con tìm ra mấy con cò này, đánh dấu may mắn, thịnh vượng, hy vọng.”

Junichi Ihara lãnh sự quán Nhật mới Vaughn và các bạn đến lãnh sự quán Nhật tại Los Angeles để trình món quà.

[Junichi Lhara, lãnh sự tại lãnh sự quán Los Angeles]
“Trong tại họa này chúng tôi cần một thời gian rất lâu, bao nhiêu tháng bao nhiêu năm để phục hồi, cho nên hổ trợ là rất quan trọng, đây là dấu hiệu của người tại đây nghĩ đến nạn nhân."

Ngoài việc xếp cò giấy, Vaughn tìm cách gây quỹ được 2,000 đô la để giúp.

Tiền và cò sẽ được gữi đến các địa phương mà bị tai họa tại Nhật Bản.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_northamerica/2011-04-04/u-s-school-girls-create-1-000-origami-cranes-for-japan.html