www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hội đồng quốc tế kêu gọi chế độ Trung Quốc thả họa sĩ Ai Weiwei

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hội đồng quốc tế kêu gọi chế độ Trung Quốc thả họa sĩ Ai Weiwei
Home > News > China
International Calls on Chinese Regime to Release Artist Ai Weiwei
2011-04-06 11:04102

Điện thoại kêu gọi chế độ Trung Quốc lập tức thả họa sẽ Ai Weiwei gia tăng.

Cảnh sát giam bắt ông Ai tại phi trường Bắc Kinh trước khi ông lên máy bay đến Hồng Kông vào chủ nhật, từ khi đó không nghe tin tức.

Vào ngày thứ hai, nhiều chính quyền tây phương và các nhóm nhân quyền kêu gọi cho ông Ai được thả ra.

Ân xá quốc tế cho rằng bắt ông Ai là dấu hiệu không ổn.  Tự do cho các chính trị gia là chấm dứt.

Ký giả theo dõi truyền thông không ranh giới báo cáo rằng chế độ Trung Quốc cố gắng “làm im tất cả ai phản đối.”

Mark Toner, phát ngôn viên của bộ ngoại giao Hoa Kỳ chỉ trích rằng bắt ông Ai là “không phù hợp với quyền tự do nhân quyền của người dân Trung Quốc”.

Áo, Anh Quốc, Pháp, Đức và Hội Đồng Âu Châu kêu gọi và quan tâm việc ông Ai bị bắt.

Chế độ Trung Quốc phát động một chế dịch càng quét trong các tuần qua, bắt những ai chống đối, chính trị gia và các luật sư nhân quyền.  Được biết ông Ai chống đối chính quyền.  Ai là một không các chính trị gia đã bị chế độ Trung Quốc bắt giam tùy ý.”

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-04-06/international-calls-on-chinese-regime-to-release-artist-ai-weiwei.html