www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chế độ Trung Quốc không cấp giấy passport cho các chính trị gia

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chế độ Trung Quốc không cấp giấy passport cho các chính trị gia
Home > News > China
Chinese Regime Denies Passports to Restrict Activists
2011-04-06 11:0272

Giấy passport, rất nhiều người chúng ta xem thường, chế độ Trung Quốc dùng passport làm dụng cụ để kiểm soát ai chống đối thể theo các nhà hoạt động chính trị.

Nhiều hoạt động chính trị cho rằng lãnh sự quán Trung Quốc không cấp giấy VISA ngăn chận không cho họ trở về Trung Quốc.

[Liu Nianchen, chính trị gia Trung Quốc hải ngoại]
“Tôi làm lại thẻ hội chiếu passport vào 2003, nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc bảo tôi để lại passport và trở lại sau đó.   Khi tôi trở lại, cô ta không trả giấy passport lại cho tôi.  Cô ta nói rằng cô không trả giấy passport lại được, lãnh đạo của cô cho rằng còn tùy vào giấy passport của tôi xem sao.   Họ có vẽ để ý khi nói điều này, và không trả lời câu hỏi của tôi.”

Các viên chức cộng sản Trung Quốc không cấp giấy passport cho bất cứ ai mà họ nghĩ rằng sẽ đe dọa chế độ Trung Quốc.  Thể theo nhóm nhân quyền, những người bảo vệ nhân quyền tại Trung Quốc bị lấy giấy passport hay giữ lại năm vừa qua để họ không được du lịch trong ngày lễ giải thưởng Nobel Peace Prize.  Ông Liu Xiaobo là người được giải thưởng này, một chính trị gia đã bị tù 11 năm vì tội “lật đổ chính phủ”.

Ngoài việc giữ giấy passport, chế độ Trung Quốc còn ngăn chận người dân Trung Quốc bằng cách không cấp VISA cho họ.  Chen Phê bình gia chính trị Puokong từ năm 1996 chưa được trở về Trung Quốc.  Ông cho rằng ông lãnh sự quán Trung Quốc không cấp giấy VISA cho ông.

[Chen Poukong]
“Chế độ Trung Quốc sợ rằng người ta trở về Trung Quốc để nói ra sự thật.  Cho nên mặc dù Đảng Cộng Sản Trung Quốc có vẽ mạnh mẽ, thực sự là nó sợ các chính trị gia trở về.  Chúng sợ rằng những người này nói ra công chúng hay viết những bài văn có thể khiến chế độ Trung Quốc sụp đổ.  Từ góc độ này chế độ Trung Quốc rất yếu đuối.”

Báo cáo nhân quyền 2009, bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho rằng chế độ  Trung Quốc không cấp giấy passport cho các lãnh đạo tôn giáo và các dân thiểu số, như là người Tây Tạng mà muốn xin ra hải ngoại.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-04-06/chinese-regime-denies-passports-to-restrict-activists.html