www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Wan Sanyun viên chức của đảng cộng sản trung quốc bị truy tố ra tòa tại Taiwan về tội diệt chủng

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Wan Sanyun viên chức của đảng cộng sản trung quốc bị truy tố ra tòa tại Taiwan về tội diệt chủng
Home > News > China
Chinese Communist Party Official Wan Sanyun Sued in Taiwan for Genocide
2011-04-20 13:06205

Thống phụ của tỉnh Anhui Tây Trung Quốc là viên chức cộng sản vừa bị truy tố vì có lien quan trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, Wan Sanyun đến Taiwan vào thứ hai trong cuộc viếng thăm 8 ngày, cùng ngày hôm đó, các học viên Pháp Luân Công điền đơn thưa Wan Sanyun ra tòa về tội diệt chủng.

[Giáo Sư Chang Shing-his, chủ tịch hội Pháp Luân Đại Pháp Taiwan]
“Khi Wang tại Tứ Xuyên với chức là phó chủ tịch đảng, dưới quyền lãnh đạo của Wang, lúc đó cuộc bức hại Pháp Luân Công là cực kỳ khắc nghiệt, chỉ trong một năm giữa 2001 và 2002, 30 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết.”

Vào 1999, đảng cộng sản trung quốc bắt đầu chiến dịch toàn quốc để tiêu diệt Pháp Luân Công, pháp môn này rất thịnh hành trên toàn quốc trong các năm trước, cho đến nay, ít nhất 3427 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết.

Thể theo các nhóm nhân quyền, Hội điều tra bức hại Pháp Luân Công, Wang ra chiết dịnh “Hurricane-F” vào năm 2002 trong khi Wang là phó chủ tịch của đảng tại Tứ Xuyên, chiến dịch này tầm nã và bắt tù các học viên Pháp Luân Công trong toàn tỉnh.

Trong khi Wang đến Taiwan, Wang đến Kaohsiung Taiwan, một người dân ở đó cho rằng người địa phương nên để ý đến tội lỗi của các viên chức này.

[Cô Tai, dân địa phương]
“Tôi hy vọng chính quyền phải đưa ra thành tính của các viên chức cộng sản mà đến viếng thăm Taiwan, mặc dù họ có phạm tội hay không, vì an ninh công chúng nên biết về thành tính của họ.”

Vào thứ 3 tại Taipei, các học viên Pháp Luân Công kháng nghị bên ngoài khách sạn Wang ở, thống phủ tỉnh Anhui là viên chức thứ 8 của đảng cộng sản trung quốc bị truy tố ra tòa tại Taiwan vì đã bức hại Pháp Luân Công.”

Thể theo nhóm nhân quyền, Hội Điều Tra Bức Hại Pháp Luân Công, Wang là người ra chiến dịch “Hurricane-F” vào năm 2002 trong khi Wang là phó chủ tịch tỉnh Tứ Xuyên, chiến dịch này tầm nã bắt học viên Pháp Luân Công trên toàn tỉnh Tứ Xuyên.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-04-20/chinese-communist-party-official-wan-sanyun-sued-in-taiwan-for-genocide.html