www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Pháp Luân Công sau 12 năm bị bức hại

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Pháp Luân Công sau 12 năm bị bức hại
Home > News > China
Persecution Continues 12 Years After 10,000-Strong Appeal
2011-04-26 11:44146

Tại Âu Châu, Á Châu và Hoa Kỳ vào cuối tuần, học viên Pháp Luân Công làm lễ tưởng niệm 12 năm bị bức hại, một cuộc kháng nghị ôn hòa nhất trong 20 năm, ngày 25 tháng 4 năm 1999, sau đó đảng cộng sản Trung Quốc bắt đầu một cuộc tầm nã dã man nhất để bắt và tra tấn học viên Pháp Luân Công.

Vào ngày chủ nhật, học viên Xu Yan tại Brussels trong lễ tưởng niệm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

[Xu Yan]
“Nhiều học viên Pháp Luân Công vẫn còn đang bị bức hại, sự kiện là một khảo nghiệm về lương tâm cho mọi người khắp nơi.”

25 tháng 4 năm 1999, hơn 10 ngàn học viên Pháp Luân Công đến Bắc Kinh kháng nghị gần trung ương đảng cộng sản, vài ngày sau đó, cảnh sách bắt giam hằng chục học viên tại Tiajin vì họ đã kháng nghị những bài báo vu khống của truyền thông quốc gia, chính quyền địa phương bảo họ là phải lên Bắc Kinh kháng nghị.  Cho nên họ đến Bắc Kinh.

[Joa Guobiao, cựu giáo sư tại đại học Bắc Kinh]
“Tôi thấy họ ngày hôm đó, khi tôi ở trong trường, tôi nhìn thấy rất nhiều người đứng dựa bên tường, một số đứng, một số ngồi, họ không mang biểu ngữ, ôn hòa và lý trí.”

Trong cuộc kháng nghị, 5 học viên đã được gặp lãnh đạo Zhu Rongji, họ yêu cầu được phép hợp pháp học Pháp Luân Công.

[Zan Aizhong, cựu ký giả tại trung quốc]
“Zhu Rongji đã gặp các học viên Pháp Luân Công vào 25 tháng 4 năm 1999, cuộc họp này thành ý cho Pháp Luân Công, được tự do tín ngưỡng, tự do giao dịch, tự do ngôn luận, cuộc họp giữa học viên Pháp Luân Công và ông Zhu chứng tõ rằng các học viên không vi phạm luật hay phạm hiến pháp.

Cuộc kháng nghị 25 tháng 4 năm 1999 chấm dứt ôn hòa, sau khi ông Zhu hòa nghị với các học viên Pháp Luân Công, nhưng Jiang Zemin, lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc lúc đó, tuyên bố chống đối Pháp Luân Công, vài tháng sau đó, chế độ cộng sản ra một cuộc bức hại khắc nghiệt, một cuộc bức hại kéo dài đến ngày hôm nay.  Trung Tâm Tin Tức Pháp Luân Đại Pháp có hồ sơ 3000 học viên đã chết vì bị bức hại.

Nhưng học viên Pháp Luân Công trên toàn cầu, còn hy vọng, hy vọng cho mọi người biết, cuộc bức hại này sẽ chấm dứt.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-04-26/persecution-continues-12-years-after-10-000-strong-appeal.html