www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Các tín đồ công giáo bị bắt trong ngày Phục Sinh

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Các tín đồ công giáo bị bắt trong ngày Phục Sinh
Home > News > China
Chinese House Christians Arrested on Easter Holiday
2011-04-26 11:41277

Đối với hằng triệu tín đồ cơ đốc giáo trên toàn trung quốc, ngày Phục Sinh nếu ai không đến những nhà thờ do đảng cộng sản điều hành thì là chuyện khác.

Ở ngoại ô Bắc Kinh, hằng chục hằng chục người đến nhà thờ Shouwang dự lễ Phục Sinh, cảnh sát đã chờ sẳn và bắt vào xe.

Nhà thờ Shouwang phải điều hành ngoài trời sau khi bị đuổi khỏi vị trí cũ trong khi đảng cộng sản trung quốc ra chiến dịch bắt ai chống đối.

Các lãnh đạo trong nhà thờ cho rằng họ không làm chính trị và họ từ chối không tham gia các nhà thờ mà đảng cộng sản trung quốc điều hành.

Lãnh đạo hội Hổ trợ Trung Quốc, căn cứ tại Texas, Bob Fu cho rằng không phải chỉ có nhóm này bị tầm nã tại Bắc Kinh.

[Bob Fu]
“Có một nhà thờ rất lớn, hơn 1500 tín đồ nhà thờ tại Hohhot Inner Mongolia, họ cũng đang bị tầm nã, ít nhất một chục các lãnh đạo nhà thờ đang bị tù.”

Ông Fu cũng nói rằng các lãnh đạo cơ đốc giáo tại Guangdong cũng bị tù.

Ông còn cho biết rằng các tín đồ của nhà thờ Shouwang vẫn tiếp tục đến cần nguyện ở ngoài sân mặc dù vụ bị bắt vừa mới đây.

[Bob Fu]
“Chỉ cần chính quyền liên tục tầm nã cấm tự do tín ngưỡng, họ vẫn đứng ở ngoài cầu nguyện dẫu bị áp lực.”

Các tín đồ cơ đốc tại trung quốc phải quyết định giữa tín ngưỡng hay sự khống chế của đảng cộng sản trung quốc.  Nhóm cơ đốc bị chế độ tầm nã gần đây, nhân quyền của họ bị bức hại.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-04-26/chinese-house-christians-arrested-on-easter-holiday.html