www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Quốc hội Australia bàn với chế độ Trung Quốc về nhân quyền

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Quốc hội Australia bàn với chế độ Trung Quốc về nhân quyền
Home > News > China
Australian PM Talks Rights with Chinese Regime
2011-04-27 12:4117

Thủ tướng Australia Julia Gillard quan tâm về nhân quyền tại Trung Quốc trong cuộc họp với chủ tịch trung quốc Wen Jiabao.  Đây là chuyến đi đầu tiên đến Trung Quốc của bà, bà gặp ông Wen tại Bắc Kinh vào thứ 3 để bàn về thương mại và nhân quyền.

Trong buổi họp thương mại, hai lãnh đạo đồng ý về chính sách về xét du lịch và dự án đào mỏ sắt.  Trung Quốc hiện tại là khách hàng thương mại to nhất của Australia.

Trong khi chủ đích của bà là làm nổi bật liên hệ kinh tế, Gillard kêu gọi chế độ Trung Quốc về thành tích nhân quyền của trung quốc.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-04-27/australian-pm-talks-rights-with-chinese-regime.html