www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Quyển sách mới viết lại thảm nạn mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc gây ra - Đại Nhảy Vọt

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Quyển sách mới viết lại thảm nạn mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc gây ra - Đại Nhảy Vọt
Home > News > China
New Book Revisits Tragedies of CCP’s "Great Leap Forward"
2011-04-27 12:3618

Quyển sách mới của nhà văn Du Bin “Chủ Tịch Mao Trạch Đông hối lỗi” xuất bản tại hồng kông trong tuần qua, sách tóm lượt hình ảnh lịch sử của chế độ trung quốc gọi là “Đại Nhảy Vọt”.

Chiến dịch này là cho lãnh đạo đảng cộng sản trung quốc Mao Trạch Đông điều động, đây là một thời kỳ kinh tế quản lý tệ nhất, Mao muốn phát triển nông nghiệp và kỹ nghệ nhanh làm cho hằng chục triệu nông dân trung quốc chết từ 1959 đến 1962.

Đây là một người kỳ sỉ nhục nhất cho chế độ trung quốc diễn tả trong sách, Du cho rằng quyển sách này gắn chỗ hở của quá khứ, vì đảng cộng sản trung quốc tổ chức kỹ niệm 90 năm vào năm nay.

[Du Bing, nhà văn]
“Quyển sách này xuất bản cùng lúc kỹ niệm 90 năm cai trị của đảng cộng sản trung quốc, đảng cộng sản trung quốc tô màu đẹp cho quá khứ, bỏ đi thời cách mạnh văn hóa và đại nhảy vọt, muốn xóa đi trang lịch sử sỉ nhục này, sách của tôi sẽ viết vào trong lịch sử, viết ra sự thật niềm đau của thời gian bên trung quốc.”

Thời đại nhảy vọt của Mao xảy ra khi đảng cộng sản trung quốc muốn thống trị kinh tế, sau khi đánh bại Kuomintang vào 1949.

Đảng cộng sản trung quốc nắm quyền sản xuất nông nghiệp, muốn nông dân sản xuất thép, thu thóc gạo để trả tiền cho nước ngoài.  Các viên chức cộng sản địa phương thường thổi phồng số sản xuất để cho lãnh đạo vui, để lại rất ít thóc gạo cho nông dân ăn, sự tình này đưa đến đại nạn đói tại trung quốc.

[Du Bing]
“Tôi nghiên cứu phát hiện rằng Mao cố ý để cho người dân đói đến chết, hằng chục hằng chục triệu người trung quốc chết đói, mặc dù Mao biết, hắn vẫn ép người dân nộp thóc gạo.”

Đảng cộng sản trung quốc cho rằng nạn đói là vì mùa màng hạn hán nên 14 triệu người chết trong thời đại nhảy vọt, tuy nhiên ước lượng là từ 35 đến 77 triệu người chết đói, chính sách của Mao đã gây ra nạn đói chết này.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-04-27/new-book-revisits-tragedies-of-ccp-s-great-leap-forward-.html