www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Tiêu trộn đất bán tại Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Tiêu trộn đất bán tại Trung Quốc
Home > News > China
Muddy Pepper Sold in China
2011-05-05 11:5087

Một thương gia tại miền nam Trung Quốc tuyên bố rằng tuần vừa qua truyền thông quốc gia trung quốc báo cáo về tiêu giả bán tại tỉnh Guangdong, tiêu có vẽ nhẹ và tan trong nước, khi nhìn kỹ, người mua hàng phát hiện là tiêu có trộn đất vào trong đó.

Khi một phóng viên hỏi một người buôn, ông ta cho rằng “Không bị độc, có ăn cũng không ai bị chết, không có gì để sợ.”

Sau đó có một phê bình trên mạng lưới, nhiều người khen là người buôn này có đạo đức vì bà tử tế không muốn bán thức ăn làm chết người ta.

Các phê bìnn khác cho rằng tiêu chuẩn chuẩn xét thức ăn tại Trung Quốc đã hạ xuống, trong mấy năm vừa qua thức ăn nhiễm độc được phát hiện, rất nhiều như là dầu cũ và chất độc clenbuterol trong thịt heo là rất nguy hiểm cho người tiêu thụ.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-05-05/-muddy-pepper-sold-in-china.html