www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Bộ trưởng bộ thương mại Hoa Kỳ phản đối chế độ Trung Quốc cản trở thương mại

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Bộ trưởng bộ thương mại Hoa Kỳ phản đối chế độ Trung Quốc cản trở thương mại
U.S. Commerce Secretary Blasts Chinese Regime over Trade Barriers
2011-05-06 12:3294

Bộ trưởng bộ thương mại Hoa Kỳ Gary phản đối việc chế độ Trung Quốc gây chướng ngại thương mại cho các hảng Hoa Kỳ, nếu ông được chỉ định làm đại xứ đến Trung Quốc.
Trong diễn văn tại Woodrow Wilson Center Washington DC, ông Locke cho rằng Hoa Kỳ hoan nghênh Trung Quốc đầu tư chỉ trừ một vài trường hợp đã bị ngăn chận vì vấn đề an ninh quốc gia.
Nhưng, thể theo ông Locke, các hảng Hoa Kỳ “thường bị đuổi ra khỏi hảng, còn bị tịch thu tất cả tài liệu thể theo cách điều hành tại Trung Quốc.

Trong buổi họp chiến thuật kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vào tuần sau,
Tổng thư ký ngân khố Timothy Geithner cho rằng Hoa Kỳ sẽ có phản ứng nếu chế độ Trung Quốc không tôn trọng tiền lệ và nên ngừng bảo vệ các hảng chế độ Trung Quốc làm chủ.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-05-06/u-s-commerce-secretary-blasts-chinese-regime-over-trade-barriers.html