www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Các chuyên gia ghép tạng tại Trung Quốc bàn về cưởng ép cắt xén nội tạng tại Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Các chuyên gia ghép tạng tại Trung Quốc bàn về cưởng ép cắt xén nội tạng tại Trung Quốc
Home > News > China
Transplant Experts Discuss Forced Organ Harvesting in China
2011-05-10 08:0230

Một nhóm chuyên gia ghép tạng quan tâm về cưởng ép cắt xén nội tạng trong buổi họp Ghép Tạng tại Philadelphia vào 1 tháng 5 2011, từ năm 2006, Trung Quốc bị chỉ trích giết các tù nhân lương tâm để lấy nội tạng.

Các thành viên trong hội là luật sư nhân quyền người Canada David Matas đã nói lên về việc cắt xén nội tạng, cùng với ông Matas ông David Kilgour đứng đầu cuộc điều tra về việc tù nhân lương tâm bị cưởng ép bị lấy nội tạng tại trung quốc, nhiều nạn nhân là học viên Pháp Luân Công.

Ông Matas đưa ra bằng chứng trong đó có cả những cuộc đàm thoại giữa các nhân viên điều tra giả làm những người cần ghét tạng hỏi bác sĩ về nội tạng còn sống.

[David Matas, luật sư nhân quyền và chủ bút sách Bloody Harvest]
“Người gọi: Ông đã ghép tạng bao nhiêu lần?  Bác sĩ Dai: Tôi ghép 400 đến 500 lần.  Điều quan trọng là có tiền đủ thì đến.  Người gọi: Tốn bao nhiêu?  Bác sĩ Dai: Nếu không có rắc rối thì khoảng 150,000 đến 200,000 RMB.  Người gọi: Tôi phải chờ bao lâu?  Bác sĩ Dai: Tôi cần phải thử máu nếu ông có thể đến tôi sẽ làm trong vòng 1 tuần.  Người gọi: Tôi nghe nói là có nội tạng của học viên Pháp Luân Công, tạng của họ rất tốt.  Bác sĩ Dai: vâng chúng tôi có, tôi không thể nói chuyện trực tiếp với ông qua điện thoại được.”

Bác sĩ Gabriel Danovitch, chủ tịch chương trình ghép tạng tại UCLA cho rằng cộng đồng quốc tế phải cố gắng ngăn chận việc các tù nhân bị giết vì nội tạng.

[Bác sĩ Gabriel Danovitch]
“Tôi nói rằng nếu chúng ta không làm gì cả, nếu cho ta không làm, chúng ta cũng sẽ chia phần tội lỗi trong đó.”

Các chuyên gia y tế tham gia trong cuộc hội đàm này đã lên tiếng kết tội chế độ Trung Quốc.

[Kate Tranotti, nghiên cứu gia tại ICON]
“Đây cũng giống như Nazi Germany trong thế chiến II, tôi nghĩ quá hung bạo, tôi nghĩ rằng người thế giới phải tỉnh thức.”

[Yang Jinrui, bác sĩ]
“Ai cũng hiểu một vấn đề quan trọng, tức là, nếu cắt xén nội tạng của tữ tù mà không có chấp thuận là vô đạo đức, thế thì cắt xén nội tạng của học viên Pháp Luân Công còn sống tức là giết người, là tội lỗi, tôi nghĩ  là chúng ta không nên lẫn lộn điều này.”

Trong buổi họp của các hảng thuốc quốc tế, các hảng cũng đóng góp 1 phần, bằng cách không cung cấp thuốc thí nghiệm mỗ bệnh nhân, người mà nhận nội tạng không biết nguồn từ đâu từ trung quốc.
 
http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-05-10/transplant-experts-discuss-forced-organ-harvesting-in-china.html