www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Biden nói về nhân quyền trong buổi họp với Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Biden nói về nhân quyền trong buổi họp với Trung Quốc
Home > News > China
Biden Highlights Human Rights at Start of U.S.-China Talks
2011-05-10 08:0587

 

Buổi họp 2 ngày giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tại Washington DC vào 9 tháng 5 2011, trong ngày đầu phó tổng thống Hoa Kỳ Biden trình bài về nhân quyền với Bắc Kinh.

[Joseph Biben, Phó tổng thống Hoa Kỳ]
“Chúng tôi chống đối vi phạm nhân quyền, chúng tôi quan tâm về các cuộc tầm nã tại trung quốc, lẫn cả việc bắt giam, tra tấn, mất tích các phóng viên, luật sự, những người làm mạng lưới, các nghệ sĩ.  Một lần nữa, thiết lập nền tảng trên giả dối là không được, chúng tôi thật sự phản đối, chúng tôi sẽ tiếp tục nhấn mạnh về nhân quyền trong buổi họp tại Bắc Kinh vừa qua.
Trong vài tháng qua, chế độ trung quốc gia tăng đàn áp bất cứ ai chống đối, càng nhiều người đòi hỏi nhân quyền đã bị bắt và bị mất tích.
Buổi họp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là hằng năm, chủ yếu là bàn về những quan tâm của 2 quốc gia.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-05-10/biden-highlights-human-rights-at-start-of-u-s-china-talks.html