www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Trẻ em bị bán

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Trẻ em bị bán
Home > News > China
Chinese Family Planning Officials Probed for Baby Trafficking
2011-05-11 12:12120

Nhân viên kế hoạch gia đình tại trung tâm Trung Quốc đang bị điều tra vì bắt và bán trẻ em sinh ra bất hợp dưới chế độ chính sách một đức con.

Trong tuần này, tạp chí Caixin báo cáo rằng ít nhất 15 em bé đã bị bắt khỏi gia đình tại Hunan, nhân viên kiểm soát sinh đẽ bán các em này cho phòng sức khoẻ, sau đó bán ra ngoài hải ngoại.

Tạp chí Caixin cho rằng chuyện này đã xảy ra khoảng 10 năm rồi, khi bán các nhân viên nhận được 1000 yuan (155 đô la) cho mỗi một em, phòng sức khỏe nhận khoảng 3000 đồng cho mỗi em được xin nuôi, tạp chí còn báo cáo rằng các em này được bán cho Hoa Kỳ, Netherland, Poland.

Chế độ Trung Quốc trong chiến dịch giảm sinh đẽ, chế độ Trung Quốc tuyên dương chính sách 1 đứa con một gia đình, từ lâu phòng sức khoẻ lợi dụng để làm tiền.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-05-11/chinese-family-planning-officials-probed-for-baby-trafficking.html