www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Trong khi bị vấn đề an ninh về thức ăn, người dân cũng phải trồng thức ăn tốt cho viên chức Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Trong khi bị vấn đề an ninh về thức ăn, người dân cũng phải trồng thức ăn tốt cho viên chức Đảng Cộng Sản Trung Quốc
Home > News > China
Clean Food for Chinese Communist Officials Amid Safety Scandals
2011-05-11 12:21178

Vấn đề an ninh thức ăn vẫn còn xảy ra tại Trung Quốc, truyền thông địa phương tiết lộ là thức ăn tốt đặc biệt trồng cho các viên chức đảng cộng sản.

Trong một bài luận đã bị lấy khỏi mạng lưới, Southern Weekend báo cáo tuần qua rằng có 1 nhà trồng rau đặc biệt tại Bắc Kinh, rào bằng hàng rào sắt 6 thước anh, các rau cải được trồng riêng cho các viên chức đảng cộng sản.

Không những rau, trái cây, thịt heo, gà, vịt đều được nuôi đặc biệt theo tiêu chuẫn nghiêm khắc để cung cấp cho các viên chức cộng sản.

Đối với người trung quốc bình thường, thức ăn của họ là không an toàn.

[Người dân Bắc Kinh]
“Bộ giáo dục bắc kinh có một thửa đất gần Hebei, tại đây có tất cả từ cá, rau là do nhân viên của bộ trồng trọt và nuôi, các viên chức của bộ giáo dục ăn các loại sản phẩm này, chỉ có người dân bình thường thì không ai quản, các viên chức thì sống tốt còn người dân thì ăn bất cứ gì và chờ chết.”

Dẫu là đầu, gạo, bánh hay thịt heo, người dân trung quốc phải đối diện với những loại thức ăn nhiễm độc.

Mặc dù như thế, chủ tịch bộ kiểm soát thức ăn của chế độ Trung Quốc Zhang Yong cho rằng thứ sáu tuần qua toàn bộ an ninh thức ăn là tốt, Zhang cho rằng truyền thông bịa đặt, rằng rắc rối chỉ ảnh hưởng một phần nhỏ công chúng, các chính trị gia phản đối tuyên bố này.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-05-11/clean-food-for-chinese-communist-officials-amid-safety-scandals.html