www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Cơ đốc giáo yêu cầu chế độ Trung Quốc về tự do tôn giáo

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Cơ đốc giáo yêu cầu chế độ Trung Quốc về tự do tôn giáo
Home > News > China
China's House Christians Petition Regime for Religious Freedom
2011-05-13 12:5381

Tại Trung Quốc, nhóm cơ đốc giáo nằm vùng trình kiến nghị đòi tự do tôn giáo vào ngày thứ 4, đòi quyền lợi hiến pháp tự do tôn giáo, chuyện này xảy ra là vì các tín đồ của nhà thờ bị cảnh sát bắt.

Các mục sư của 17 nhà thờ đã ký kiến nghị, trình lên quốc hội nhân dân.

Kiến nghị được đăng lên mạng lưới nhân quyền China Aid, rằng dưới hiến pháp trung quốc, “tự do tôn giáo” là được bảo vệ, tuy nhiên 60 chục năm qua, chế độ đã vi phạm quyền tự do tôn giáo của người dân, chính quyền thường tầm nã bất cứ ai có tính ngưỡng bên ngoài các nhà thờ mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc khống chế.

Vào ngày thứ 3, một trong những trường hợp xảy ra, cảnh sát bắt các tín đồ một nhà thờ tại trung tâm tình Henan, một thầy giáo và vợ đã bị bắt.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-05-13/china-s-house-christians-petition-regime-for-religious-freedom.html