www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chính quyền tại Shanghai ra chính sách một con chó một gia đình

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chính quyền tại Shanghai ra chính sách một con chó một gia đình
Home > News > China
Shanghai Authorities Launch One-dog Policy
2011-05-16 12:5572

Mao Trạch Đông  cũng đã từng cấm, chó được gia đình nuôi tại Bắc Kinh và Shanghai

Vào 15 tháng 5 2011, chính quyền Shanghai ra chính sách 1 con chó, cưởng ép người chủ phải hủy những con chó không ghi danh, dẫu đã có ghi danh chính quyền cũng hủy bỏ giấy phép.

Chiến dịch này là tầm nã 600,000 những con chó không ghi danh với chính phủ, cho nên hiện tại có nhiều than phiền là thú vật bị bỏ, làm bẫn đất, và sủa liên tục.

Chủ chó phải trả 500 đồng yuan (77 đồng đô hoa kỳ) hằng năm để ghi danh các con thú nuôi.

Tuy nhiên các chủ tìm cách để tránh luật này.

[Guo Huiying, chủ chó]
“Luật mới lá 1 gia đình chỉ được 1 con chó, tuy nhiên chúng sống với nhau 5 năm rồi như gia đình của tôi, tôi không thể bỏ chúng, tuy sẽ giữ 1 con ở nhà bà con.”

Truyền thông địa phương cho rằng Shanghai có 800,000 con chó, chỉ ¼ là ghi danh.

Các chủ chó cho rằng vì 2000 đồng yuan là quá đắc (hơn 300 đô la) nên không ghi danh.
http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-05-16/shanghai-authorities-launch-one-dog-policy.html