www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hằng triệu hằng triệu người mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp trên toàn cầu

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hằng triệu hằng triệu người mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp trên toàn cầu
Home > News > China
Millions Celebrate Falun Dafa Day Worldwide
2011-05-16 12:50113

Ngày 13 tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện tâm linh căn cứ vào Chân Thiện Nhẫn, ông Lý Hồng Chí đã truyền ra công chúng tại Trung Quốc, 19 năm sau Pháp Luân Đại Pháp cũng được gọi là Pháp Luân Công, đã được truyền ra toàn cầu.  Hơn 100 triệu người đang tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 13 tháng 5 đã được tổ chức là ngày Pháp Luân Đại Pháp Toàn Cầu từ 2000, năm nay ngày này cũng là ngày mà Ông Lý Hồng Chí 60 tuổi, ông đã nhận hằng ngàn hằng ngàn lời chúc tụng trên toàn thế giới, nhiều lời chúc tụng là từ Trung Quốc, đã bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc bức hại từ 1999.

[Dân chủ]
“Tôi chúc ông Lý ngày sinh nhật vui vẽ, sức khỏe và sống lâu.  Ông hướng dẫn học viên Đại Pháp thành những mẫu mực về đạo đức cho công chúng trung quốc, ông không những truyền Pháp Luân Đại Pháp mà còn tuyên dương đạo đức truyền thống của người trung quốc.”

Mạng lưới Minghui là mạng lưới toàn cầu của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, mạng có nhiều tin tức về chế độ trung quốc bức hại các học viên, vào cuối tuần này, ông đã nhận hơn 8000 thư chào mừng từ trung quốc.

Đối với nhiều người, những thư chào mừng này là rất quan trọng, họ chứng minh rằng sau 11 năm bị đảng cộng sản trung quốc bức hại dã man họ vẫn không im lặng.

[Erping Yang, phát ngôn viên của trung tâm tin tức Pháp Luân Đại Pháp]
“ Ngày Pháp Luân Đại Pháp tổ chức hằng năm, được cộng đồng quốc tế khen toàn cầu, tín luôn cả đại lục trung quốc, đây chứng minh rằng Pháp Luân Đại Pháp làm động tâm cộng đồng quốc tế, đến cả trung quốc, nơi mà đang bị bức hại.”

Trong nhiều thư chào mừng, công chúng hy vọng rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ được tự do tập luyện tại trung quốc trở lại.

[Thân nhân của học viên Pháp Luân Đại Pháp]
“Pháp Luân Công dạy người hành thiện, mang nhiều lợi ích cho học viên.  Nếu trung quốc ngừng bức hại Pháp Luân Công  để cho công chúng tập luyện thì đạo đức xã hội sẽ đề cao, người tập luyện khỏe mạnh, tôi chúc ông Lý có một ngày sinh nhật vui vẽ.”

Trên toàn cầu, học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức chào mừng trong cộng đồng địa phương, từ khi Pháp Luân Công được truyền ra ngoài trung quốc từ 1995, Pháp Luân Đại Pháp và người sáng lập là ông Lý Hồng Chí đã nhận được 3000 tuyên ngôn và thư ủng hộ từ các văn phòng của viên chức chính quyền.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-05-16/millions-celebrate-falun-dafa-day-worldwide.html